Prin ordin al ministrului agriculturii a fost aprobat formularul-tip al cererii unice de plată, pentru ajutoare sau sprijin, valabil în anul 2016. Ordinul MADR nr. 249/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 148/2016.

Vedeţi, mai jos, principalele reglementări, precum şi modificări recente la acte normative emise de MADR.

Cererea unică de plată este cererea de ajutor şi/sau de sprijin, după caz, în cadrul oricăreia dintre plăţile prevăzute prin O.U.G. nr. 3/2015 sau dintre măsurile delegate de dezvoltare rurală din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, pe care fermierul o depune o singură dată pe an la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Schemele de plăţi directe sunt următoarele:

  • schema de plată unică pe suprafaţă;
  • plata redistributivă;
  • plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
  • plata pentru tinerii fermieri;
  • schema de sprijin cuplat;
  • schema simplificată pentru micii fermieri.

Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori legali ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit legislaţiei în vigoare. În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă.

Termene de depunere. Cererea completată de fermieri se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), în perioada 1 martie-16 mai 2016; cererile pot fi depuse şi după data de 16 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai.

Modificări la cereri. Modificările cererilor unice de plată se depun la APIA până la data de 31 mai 2016 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2016.

Condiţii la depunere. Cererea unică de plată se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 hectare de teren agricol, şi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol. În cazul în care producătorul agricol foloseşte apă pentru irigaţii, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la data-limită de depunere a acesteia trebuie să prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigaţii, respectiv: autorizaţia de utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de către Administraţia Naţională “Apele Române”, calitatea de membru al unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii, contractul de irigaţii al acesteia încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz.

Măsurile de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole. Beneficiarii acestor măsuri, membrii grupurilor şi organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume, precum şi cei ai măsurii 221 – prima împădurire a terenurilor agricole au obligaţia de a completa şi depune cererea unică de plată, indiferent dacă solicită sau nu plăţi directe. ATENŢIE – Nedepunerea cererii unice de plată de către beneficiarii acestor măsuri, în perioada 1 martie-16 mai 2016, determină aplicarea de sancţiuni, la fel ca şi pentru nerespectarea normelor de eco-condiţionalitate.

Cererea unică de plată pentru anul 2016 se completează în format electronic, de către fermieri, prin aplicaţia electronică pusă la dispoziţie de către APIA, în urma digitizării parcelelor agricole declarate şi a completării în aplicaţie a datelor privind animalele din exploataţie pentru care solicită sprijin/ajutor financiar. Cererea unică de plată se listează la centrele APIA şi conţine numai datele declarate de către fermieri şi schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor solicitate.

Cadru legal

Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură. În aplicarea ordonanţei, a fost emisă Hotărârea Guvernului nr. 219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020 (publicată în Monitorul oficial nr. 224/2015);

Ordinul MADR nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate;

Ordinul a fost modificat şi completat, recent, prin Ordinul MADR nr. 234/2016, publicat în Monitorul oficial nr. 137/2016. La data intrării in vigoare a acestui ordin – 23 februarie –, a fost abrogat Ordinul MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, publicat în Monitorul Oficial nr. 332/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Măsurile de sprijin prevăzute în ordinul abrogat, aflate în derulare la 23 februarie a.c., se finalizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data iniţierii acestora;

Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul oficial nr. 97/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 1236/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here