Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, dată pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, a adus amendamente şi în ce priveşte activităţile cu profil de cercetare-dezvoltare, la care ne referim în cele ce urmează. Vedeţi mai jos ce noutăţi a adus în acest domeniu O.G. nr. 8/2013 care a fost publicată în Monitorul oficial nr. 54 din 23 ianuarie şi este în vigoare de la 1 februarie 2013.

Ordonanţă se referă la stimulentele fiscale acordate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt încadrate în dispoziţiile – modificate – ale articolului 191 din Codul fiscal. Astfel, se prevede deducerea deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil, în proporţie de 50%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste activităţi, faţă de cota de 20% prevăzută până acum.

Deducerea suplimentară se calculează ca şi până în prezent, trimestrial sau annual, iar în cazul în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează potrivit dispoziţiilor art. 26, potrivit căruia pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi.

Recuperarea pierderilor se face în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.

 A rămas nemodificată dispoziţia privind stimulentele fiscale constând în aplicarea metodei de amortizare accelerată şi în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare.

Ordonanţa a adus, totodată, completări potrivit cărora activităţile de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil trebuie să fie din categoriile activităţilor de cercetare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, relevante pentru activitatea industrială sau comercială desfăşurată de către contribuabili.

Reţinem şi că acordarea stimulentelor fiscale se face separat, pentru activităţile de cercetare-dezvoltare din fiecare proiect desfăşurat.

Pentru racordarea la comunitatea europeană, o completare în acest domeniu prevede că stimulentele fiscale se acordă pentru activităţile de cercetare-dezvoltare care conduc la obţinerea de rezultate ale cercetării, valorificabile de către contribuabili, efectuate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European.

Reglementările articolului 191 din Codul fiscal au fost puse în aplicare prin Norma privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobată prin Ordinul comun al Ministrului finanţelor şi al ministrului educaţiei nr. 2.086/4.504 din 2010, publicat în Monitorul oficial nr. 573/2010. Potrivit Normelor, cheltuielile eligibile luate în calcul la acordarea deducerii suplimentare la determinarea profitului impozabil sunt următoarele:

– cheltuielile de amortizare a imobilizărilor corporale, create sau achiziţionate de contribuabili în stare nouă, folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;

– cheltuielile cu salariile personalului care desfăşoară în mod direct activităţi de cercetare-dezvoltare;

– cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile imobilizărilor corporale prevăzute la lit. a), executate de terţi;

– cheltuielile de amortizare a imobilizărilor necorporale, achiziţionate de contribuabili, folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;

– cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli privind animalele de experiment, cât şi alte produse similare folosite la activităţi de cercetare-dezvoltare;

– cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetării sau proporţional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosită de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune.

În categoria cheltuielilor de regie direct alocate pot fi incluse costurile pentru: chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilităţilor, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale corespunzătoare suprafeţei utilizate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, precum şi cheltuieli pentru consumabile şi birotică, multiplicare şi fotocopiere, servicii poştale şi de curierat, telefon, facsimile, internet, aferente activităţilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obţinerea rezultatelor cercetării.

În categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative şi de contabilitate, servicii poştale şi telefonice, servicii pentru întreţinerea echipamentelor IT, multiplicare şi fotocopiere, consumabile şi birotică, chiria locaţiei unde se desfăşoară activităţile proiectului, asigurarea utilităţilor, cum sunt: apă curentă, canalizare, salubritate, energie electrică şi termică, gaze naturale, şi alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.

Amortizarea accelerată în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare se realizează conform prevederilor art. 24 alin. (6) din Codul fiscal. Aparatura şi echipamentele sunt cele prevăzute în subgrupele 2.1 şi 2.2 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

Deducerea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare se evidenţiază în formularul 101 – “Declaraţie privind impozitul pe profit”, la rândul 18 “Alte sume deductibile”. Pe site-ul ANAF găsiţi instrucţiuni privind etapele necesare pentru transmiterea prin Internet a acestei declaraţii fiscale, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 858/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here