Prin grija Autorităţii Naționale pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) avem o Metodologie de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap

Metodologia a fost aprobată prin Decizia nr. 878/2018 a ANPH, publicată în Monitorul oficial nr. 976 din 19 noiembrie 2018. 

Reglementarea este dată în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Metodologia stabilește cadrul procedural pentru elaborarea planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap cu o capacitate mai mare de 50 de locuri, aflate în coordonarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, denumite în continuare centre rezidențiale de tip vechi şi care sunt caracterizate prin cel puțin unul dintre elementele de mai jos:

a) depersonalizarea – îndepărtarea bunurilor personale, ca semne și simboluri ale individualității;

b) rigiditatea dată de rutină – orare fixe pentru somn, servirea mesei și activitățile zilnice, indiferent de preferințele personale sau de nevoile individului;

c) tratamentul bloc – lucrul cu oamenii în grupuri, fără respectarea intimității;

d) distanța socială – simbol al statutului diferit al personalului și rezidenților.

Planul de restructurare concentrează elementele de programare, organizare și coordonare ale acțiunilor care compun procesul de dezinstituționalizare de la nivel național, proces care include atât transferul persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidențiale de tip vechi, cât și dezvoltarea de servicii alternative de tip familial sau rezidențial și alte măsuri preventive înființate/dezvoltate în cadrul comunității.

Metodologia se aplică activităților inițiate și desfășurate de direcțiile generale de asistență generală și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București și de furnizorii de servicii sociale privați acreditați. 

Obiective generale, specifice și rezultate așteptate

Obiectivul general al procesului de restructurare este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilități serviciile specifice de care au nevoie, în alternative de tip familial sau rezidențial cu capacitate maximă de 50 de locuri, adaptate nevoilor lor, sigure din punctul de vedere al securității personale, în vederea integrării în comunitate și participării la viața acesteia.

Obiectivele specifice sunt:

● analiza obiectivă a situației prezente, stabilirea priorităților și a modalităților de implementare a procesului de restructurare pe baza prelucrării informațiilor din evaluarea persoanelor cu handicap din centrele rezidențiale de tip vechi;

● evaluarea persoanelor cu handicap din centrele rezidențiale de tip vechi pe baza unui instrument unic de evaluare la nivel național;

● stabilirea modalităților de asigurare a transferului persoanelor adulte cu handicap din centrele rezidențiale de tip vechi.

Rezultatele așteptate cuprind:

● realizarea unei planificări realiste pentru perioada 2019-2021 pe baza listei de nevoi specifice ale beneficiarilor din centrele rezidențiale de tip vechi;

● asigurarea nevoilor specifice ale persoanelor adulte cu handicap prin servicii specifice;

● îmbunătățirea colaborării la nivel local și județean. 

Planul de restructurare

Structura planului de restructurare cuprinde cel puțin următoarele secțiuni:

a) prezentarea situației actuale a centrului rezidențial de tip vechi;

b) evaluarea beneficiarilor (persoane adulte cu handicap) din centrul rezidențial de tip vechi;

c) actualizarea planurilor individuale de intervenție pentru a asigura atât servicii specifice pentru persoanele adulte cu handicap, cât și transferul etapizat al acestora în alte tipuri de servicii;

d) planificarea etapelor de restructurare, a resurselor financiare, materiale și umane, pentru perioada 2019-2021, și a modalităților de implementare în corelare cu stabilirea obiectivelor serviciilor, alternativelor de tip familial sau rezidențial, măsurilor preventive nou-înființate/dezvoltate în comunitate;

e) acțiuni propuse pentru realizarea unei atitudini pozitive și suportive față de beneficiari, în rândul personalului și al comunității;

f) analiza nevoilor la nivelul comunității;

g) măsuri și acțiuni de prevenire a (re)instituționalizării;

h) evaluarea internă/externă a procesului de restructurare, modalități de corectare a disfuncționalităților;

i) monitorizarea procesului de restructurare.

Secțiunea referitoare la măsurile și acțiunile de prevenire a (re)instituționalizării include următoarele subsecțiuni:

– prezentarea modalităților de acțiune (de exemplu, monitorizarea de către managerul de caz pe o perioadă de 6 luni etc.);

– stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile de specialitate din comunitate;

– stabilirea și menținerea relațiilor cu serviciile sociale în care a fost transferat beneficiarul;

– consolidarea colaborării cu autoritățile publice locale, cu organizațiile neguvernamentale etc.

După avizarea de către ANPD și aprobarea de către consiliul județean, respectiv local al sectorului municipiului București a planului de restructurare, DGASPC/furnizorii de servicii sociale privați includ planificarea etapelor de restructurare, a resurselor financiare, materiale și umane, pentru perioada 2019-2021, în strategia și planul anual de dezvoltare/de acțiune privind serviciile sociale.

Monitorizarea procesului de restructurare cuprinde colectarea și analiza datelor despre modul în care acesta s-a realizat, astfel încât beneficiarii centrului rezidențial de tip vechi să aibă asigurate servicii specifice corespunzătoare nevoilor lor identificate prin evaluare.

Ai nevoie de Decizia nr. 878/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here