În articolul de faţă am sintetizat cele mai importante noutăţi legislative în materie fiscală, reglementate prin trei acte normative publicate în Monitorul Oficial, în cursul săptămânii trecute – OUG nr. 68/2014, OUG nr. 69/2014 şi OUG nr. 70/2014. Astfel, vom discuta despre modificările privind concediile şi indemnizaţiile, modul de calcul al taxei clawback şi salariile personalului din sistemul sanitar şi cel de asistenţă socială. Să vedem, aşadar,  aceste prevederi, particularizând modificările aferente fiecărui act normativ.

OUG nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative

Această ordonanţă de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 803 din 4 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 803/2014), instituie următoarele măsuri:

1. Se exonerează la plată sumele datorate de unele instituții publice, când acestea au angajat personal neclerical, iar curtea de conturi a considerat această activitate ca un prejudiciu bugetar.

2. În Legea administrației se modifică procedura de transfer a responsabilității de la primar către înlocuitorii de drept, când acesta este suspendat sau intervine vacantarea funcției. Înlocuitorul va fi viceprimarul desemnat de consilierii locali prin vot secret.

3. Una dintre modificările importante vizează OUG nr. 158/2005 ce aduce câteva precizări privind contribuția și concediile sau indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Dintre modificările punctuale amintim:

  • pot fi asigurați în sistemul de concedii și indemnizații soțul sau soția persoanei fizice ce desfășoară o activitate în mod independent, ce participă în mod obișnuit la activitatea unei intreprinderi individuale sau persoane fizice autorizate.

Notă: se corelează deja prevederi normative existente în acest sens din punctul de vedere al soțului/soției titularului unui PFA.

modfisc1
Sursa foto: Lege5.ro

  • se reiterează faptul că pentru persoanele ce realizează venituri de natură salarială sau similare salariilor contribuția pentru concedii și indemnizații este de 0,85% din veniturile supuse impozitului pe venit. Pentru persoanele ce desfășoară activități independente sau profesii libere, respectiv persoanele ce doresc să se asigure la sistemul de concedii și indemnizații medicale, cum ar fi asociați/acționari, contribuția este de 0,85% din contractul asigurat.
  • noutatea constă în faptul că soțul sau soția titularului de întreprindere individuală sau PFA are dreptul să declare un venit asupra căruia achită contribuția de 0,85% pentru a beneficia de concedii medicale decontate de către Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Pentru a beneficia de concedii și indemnizații, aceste persoane vor depune declarație de asigurare pentru concedii și indemnizații la Casa de Sănătate unde sunt luați în evidență.
  • persoanele asigurate au dreptul la concediu pentru sarcină și lăuzie cu o durată de 126 zile calendaristice pentru care se acordă indemnizație de maternitate. Noutatea adusă de actul normativ constă în faptul că beneficiază de concediu pentru sarcină și lăuzie și doamnele care nu sunt asigurate din motive neimputabile lor dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de asigurat. Legiuitorul precizează că pierderea calității de asigurat din motive neimputabile beneficiarelor de indemnizații de maternitate se justifică prin acte oficiale eliberate de angajatori sau persoane asimilate acestora.
  • în cazul în care angajatorul își suspendă temporar activitatea sau își încetează existența prin lichidare, reorganizare, faliment, drepturile de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizații de maternitate etc. se plătesc în continuare din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate dacă aceste drepturi s-au născut anterior ivirii acestei situații.
  • se reiterează faptul că drepturile de plată ale unor concedii și indemnizații pot fi solicitate în termen de 90 zile de la data la care aceste persoane erau îndreptățite să le solicite.

OUG nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative

Actul normativ, publicat în Monitorul Oficial nr. 807 din 5 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 807/2014), privind taxa pentru punerea pe piață a medicamentelor decontate de la buget în tratamentul ambulatoriu aduce următoarele precizări:

1. Deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a plăti trimestrial pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, o contribuţie trimestrială.

2. Contribuţia trimestrială se calculează prin aplicarea unui procent “p” asupra valorii consumului de medicamente, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, consum aferent vânzărilor fiecărui plătitor de contribuţie. Procentul “p” se calculează astfel:  

p= [(CTt – BAt)/CTt] x 100,

unde:

  • CTt = consumul total trimestrial de medicamente, suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii;
  • BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, calculat prin împărţirea la 4 a bugetului anual aprobat iniţial prin legea bugetului de stat.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 69/2014 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

modfisc2
Taxa este în administrarea ANAF și se plătește trimestrial până pe data de 25 a lunii următoare trimestrului.

Interesantă este abordarea, respectiv din baza de calcul a taxei se exclude TVA, aceasta fiind modificarea majoră față de reglementările anterioare. Administrarea taxei este supusă Codului de procedură fiscală, iar neplata la termen conduce la calculul de dobânzi și penalități de întârziere similare tuturor obligațiilor de plată către bugetul de stat.

OUG nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015

Această ordonanţă de urgenţă , publicată în Monitorul Oficial nr. 811 din 6 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 811/2014), introduce o majorare de salarii pentru persoanele ce își desfășoară activitatea în sistemul sanitar.

Începând cu 1 ianuarie 2015, personalul din sistemul public de sănătate beneficiază de o mărire de salariu în sumă brută de 100 lei.

Această majorare de 100 lei va avea ca bază de calcul salariul brut existent în luna decembrie din anul 2014.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here