Ministerul Finanţelor Publice a întocmit o listă a salariilor obţinute de managerii din companiile de stat, cele mai mari indemnizaţii lunare medii brute în primul trimestru fiind acordate în cadrul Tarom (16.622 euro), CFR SA (14.570 euro), Poşta Română (12. 834 euro) şi ROMAT SA (12.079 euro).

* Cifrele care trebuie reţinute

După ce miercurea trecută Guvernul a hotărât ca salariile directorilor din companiile de stat să fie plafonate, Ministerul Finanţelor a emis un comunicat de presă cu informaţii suplimentare referitoare la salariile acestor persoane, printre care şi o listă actualizată ce cuprinde 38  de companii şi valoarea indemnizaţiei medie lunare a directorilor generali/preşedinţilor acestora.

Primele 10 poziţii, ca valoare a salariilor managerilor, sunt următoarele:

1. Tarom (16.622 euro)

2. CFR SA (14.570 euro)

3. Poşta Română (12. 834 euro)

4. ROMAT SA (12.079 euro)

5. Complexul Energetic Oltenia (6.592 euro)

6. CFR Marfă (6.341 euro)

7. Transgaz (6.190 euro)

8. Electrica Distribuţie Muntenia Nord (5.284 euro)

9. Antibiotice SA / Complexul Energetic Hunedoara (4.454 euro fiecare)

10. Transelectrica (4.416 euro)

Sub 4.000 de euro indemnizaţie lunară medie brută se încadrează, printre altele, conducerile următoarelor companii:

1. Societatea Naţională a Huilei şi Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR (3.397 euro la fiecare)

2. Conversmin (3.020 euro)

3. Romgaz (2.944 euro)

4. Imprimeria BNR / Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi (2.718 euro fiecare)

5. Monetăria Statului (2.567 euro)

6. Administraţia Canalelor Navigabile Constanţa / Registrul Auto Român (2.491 la fiecare)

7. Iprochim (2.416 euro)

Pentru Nuclearelectrica, CFR Călători şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română nu este precizat cuantumul indemnizaţiilor deoarece nu există contract de mandat.

Iată cum arată Situaţia indemnizaţiilor managerilor operatorilor economici de stat, sume brute, 2012-2013 !

* Ce declară Guvernul?

În şedinţa din 29 mai 2013, Guvernul a aprobat un act normativ prin care se prevede plafonarea salariilor directorilor din companiile de stat la o sumă echivalentă cu de şase ori media salariului brut lunar din ramura din care societatea sau regia îşi desfăşoară activitatea.

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă aduce următoarele schimbări:

    • la regiile autonome şi la societăţile comerciale, componenta fixă lunară a remuneraţiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia sau societatea respectivă, medie comunicată de INS;
    • prin similitudine cu societăţile comerciale, se acordă şi la regiile autonome o componentă variabilă a remuneraţiei,componentă al cărei nivel este stabilit pe baza recomandărilor formulate de experţii în recrutarea resurselor umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie;
    • remuneraţia membrilor executivi ai Consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea regia sau societatea respectivă, medie comunicată de INS, şi dintr-o componentă variabilă revizuită în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat;
    • remuneraţia directorilor nu poate depăşi nivelul stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de administraţie şi este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.

Premierul Victor Ponta a declarat la începutul şedinţei de guvern că modificările aduse de actul normativ sunt inspirate de modelul aplicat în Polonia, un model agreat de Comisia Europeană şi de Fondul Monetar Internaţional:

„Prin această reglementare, repet, aplicată în Polonia şi acceptată pe plan european, vom limita posibilitatea veniturilor salariale ale celor din conducerea executivă la o sumă echivalentă cu de şase ori media salariului mediu brut lunar din ramura respectivă. Deci, este o raportare la salariul care se câştigă în ramura respectivă, fie că este vorba de energie, de alte domenii. De şase ori salariul mediu vă asigur că este un salariu deja foarte bun. […] Şi, evident, orice altceva se plăteşte în plus se plăteşte în funcţie de îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi este foarte important acest lucru.”

Ulterior, în aceeaşi zi, Guvernul a publicat pe pagina proprie de internet un document cu indemnizaţiile managerilor şi membrilor Consiliilor de Administraţie în companiile de stat.

* Ce corectează Finanţele?

 Nivelul indemnizaţiilor din lista Guvernului diferă faţă de valorile prezentate vineri de Ministerul Finanţelor.

Potrivit datelor prezentate de Guvern, indemnizaţiile lunare sunt cuprinse între 11.250 lei şi 66.642 lei, iar pentru membrii consiliilor de administraţie între 132 lei şi 33.000 lei, cu mari valori la Transgaz, Imprimerie, CN Uraniu, CE Oltenia, Electrica, Cuprumin, Romatsa, Tarom, CFR.

Pentru Cuprumin era trecută o indemnizaţie lunară de 10.000 euro a managerului, în timp ce Ministerul Finanţelor indică o indemnizaţie de 1.510 euro.

Ministerul Finanţelor precizează în cadrul comunicatului de presă emis vineri, 31 mai 2013, că analizând proiectele de BVC-uri (bugetele de venituri şi cheltuieli), s-a constatat o practică neunitară în ceea ce priveşte atât nivelurile salariilor managerilor propuse prin BVC cât şi plăţile efective făcute în primul trimestru al anului 2013.

” Ministerul Finanţelor Publice avizează proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli (BVC) pentru 157 de operatori economici la care statul este acţionar majoritar care se aprobă ulterior prin Hotărâre de Guvern sau Ordin comun al ministerelor implicate. Datele prezentate public în ultimele zile privind salarizarea sunt cele transmise de către conducerile companiilor şi incluse în propunerile de BVC.”

Toate proiectele de BVC-uri primite la Ministerul Finanţelor Publice conţinând propuneri privind salariile managerilor sunt semnate de către conducerile companiilor respective, aprobate de către AGA sau CA, şi avizate de ministerele de resort.

MFP mai precizează în comunicat că măsura de plafonare a indemnizaţiilor va elimina riscul unor derapaje în politica salarială a companiilor de stat, risc sesizat în urma analizei proiectelor de BVC-uri pentru 2013.

Sursa: Ministerul Finanţelor, Guvernul României, Mediafax

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here