Hotărârea nr. 325/2023 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor este în vigoare de la 07 aprilie 2023.

Potrivit noului act normativ, se pot organiza cel mult două puncte de lucru ale serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale diferite de cea în care îşi desfăşoară activitatea acesta, cu program săptămânal, pe parcursul a cel puţin două zile lucrătoare.

Programul punctelor de lucru se stabileşte în funcţie de resursele de personal disponibile la nivelul serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi de numărul de solicitări venite din partea cetăţenilor, pentru realizarea următoarelor activităţi:

a) preluarea documentelor necesare înmatriculării vehiculelor, respectiv emiterii permiselor de conducere;

b) înscrierea în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate a datelor prevăzute la art. 11 alin. (11) şi art. 24 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) programarea pentru susţinerea probei practice în vederea obţinerii permisului de conducere;

d) eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie, a plăcuţelor cu numere de înmatriculare sau provizorii ori a dovezilor înlocuitoare ale certificatelor de înmatriculare sau ale permiselor de conducere, după caz.

În vederea luării deciziei de organizare a unui punct de lucru, instituţia prefectului interesată transmite o propunere motivată Direcţiei generale permise de conducere şi înmatriculări, care o evaluează din punctul de vedere al posibilităţii de asigurare a tehnicii de calcul utilizate în activitatea de eliberare şi evidenţă a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare, conform contractelor încheiate în acest scop, precum şi al implicaţiilor asupra gestionării resurselor umane, prevede noul act normativ.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here