În Monitorul Oficial nr. 801 din 19 septembrie 2018, au fost publicate Normele privind înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit.

Normele au fost aprobate prin Ordinul nr. 105/2018 emis de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, orice alte norme emise anterior având același obiect își încetează aplicabilitatea de la data publicării actului normativ semnalat. 

Normele reglementează înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, în conformitate cu:

Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate şi

– Ordinul președintelui Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar nr. 87/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării. 

Autoritatea competentă responsabilă cu reglementarea activității de înregistrare și cu întocmirea, actualizarea și publicarea Registrului public electronic este Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar – ASPAAS. 

Înregistrarea în Registrul public electronic priveşte:

– auditorii financiari autorizați în România, activi şi nonactivi, precum şi auditorii financiari persoane fizice, care își desfășoară activitatea în România în calitate de liber-profesionist;

– firmele de audit autorizate în România de către;

– firmele de audit autorizate şi înregistrate în alt stat membru de origine și cărora le-a fost recunoscută autorizarea în România;

– auditorii și entitățile de audit din țări terțe, aflaţi în regimul de înregistrare şi supraveghere în conformitate cu art. 67 din lege. 

Ce găsim în Registru

Iată câteva repere esenţiale pentru cei interesaţi de servicii de audit:

– Registrul este accesibil publicului pe pagina de internet a ASPAAS și conține informațiile referitoare la auditorii financiari și firmele de audit, mai puţin anumite informații de natură să constituie – în termenii Normelor – o amenințare iminentă și semnificativă la adresa securității unei persoane.

– Registrul public electronic se actualizează lunar.

– Cu privire la auditori financiari, în Registru se menționează inclusiv informații cu privire la toate celelalte înregistrări ca auditor financiar la autoritățile competente ale altor state membre și/sau ale altor țări terțe.

Pentru firmele de audit, Registrul conține informații dintre care este util de reţinut cele referitoare la:

 ● eventuala apartenență la o rețea şi lista cu denumirea și adresele firmelor membre și afiliate sau o indicare a locului unde aceste informații sunt disponibile public;

 ● toate celelalte înregistrări ca firmă de audit la autoritățile competente ale altor state membre și ca entitate de audit pe lângă țări terțe, inclusiv denumirea și adresa autorității de înregistrare și, după caz, numerele de înregistrare;

 ● firme de audit autorizate într-un stat membru care au dreptul să efectueze audit statutar în România cu condiția ca partenerul-cheie de audit care efectuează auditul statutar în numele firmei de audit să fie autorizat ca auditor financiar în România. 

Criterii de transparenţă şi bună conduită

Dacă vă interesează detalii despre auditori sau entităţi de audit din țări terțe, reţineţi că Normele îi obligă pe aceştia să prezinte, la înregistrarea în România, între altele:

– documente doveditoare sau declarație pe propria răspundere că auditul situațiilor financiare anuale sau consolidate se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit sau cu standarde și cerințe echivalente;

– raportul anual de transparență publicat pe pagina sa de internet care cuprinde informațiile cerute de reglementările UE date prin Regulamentul nr. 537/2014 sau respectă cerințe echivalente privind furnizarea de informații;

– declarația pe propria răspundere privind respectarea criteriilor pentru bună reputație, conform reglementărilor ASPAAS privind buna reputație;

Buna reputație:

trebuie să aibă în vedere respectarea cerințelor Codului etic emis de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptat de ASPAAS;

– se verifică în vederea autorizării, membrii organului administrativ sau de conducere al firmei de audit fiind obligaţi să depună o declarație pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiției de bună reputație;

– cererea privind înregistrarea în România a auditorilor și a entităților de audit dintr-o țară terță poate fi respinsă inclusiv dacă se constată că solicitantul nu îndeplinește unul dintre criteriile de bună reputație și, astfel, buna reputație este serios compromisă, conform reglementărilor incidente ale ASPAAS.

Ai nevoie de Ordinul nr. 87/2018? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI! 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here