Ordinul ANAF nr. 1966/2015 analizat astăzi reglementează în principal Formularul 088 „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA“.

Acesta se depune de către societățile nou-înființate ce se înregistrează în scopuri de TVA încă de la înființare și au dreptul să solicite să fie înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

Formularul se depune și de societățile ce au fost înființate anterior și doresc să fie înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.

Formularul se depune și de societățile ce au fost anterior înregistrate în scopuri de TVA iar ulterior li s-a invalidat codul de TVA de către autoritatea fiscală iar acestea doresc să se reînregistreze în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal.

Prevederea de la art. 3 din acest ordin permite autorităților fiscale să solicite același formular și în cazul în care societatea a depășit plafonul de 220.000 lei și trebuie să fie obligatoriu înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Suntem iarăși în situația în care o societate depășește plafonul cifrei de afaceri de la care are obligația legală să se înregistreze în scopuri de TVA, iar prin aplicarea criteriilor de condiționare se va ajunge la situația că nu poate justifica desfășurarea activității economice și calitatea de plătitor de TVA.

Existența prevederii că formularul se depune pentru înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal (ca urmare a depășirii plafonului de scutire) permite interpretări subiective ale situației societății și contravine chiar art. 3 din OMFP nr. 17/2015, recent modificat, ce reglementează criteriile de înregistrare în scopuri de TVA.

În actuală formă a actului normativ se regăsesc 20 criterii analizate de autoritatea fiscală și, spre exasperarea celor ce lucrează cu adevărat în fiscalitate, nu există un punctaj minim de la care să consideri că ești persoană ce poate să-și justifice activitatea economică.

Să parcurgem aceste criterii.

1.  Societatea deține un spațiu cu destinație sediu social?

Sunt urmărite 5 cazuri posibile privind modul de deținere al spațiului în funcție de proprietarul de drept al acestuia sau deținerea prin închiriere, concesiune, contract de leasing.

2. Domiciliul fiscal este diferit de sediul social?

Se urmărește în această situație dacă domiciliul fiscal este deținut printr-un contract legal.

3. Societatea deține sedii secundare?

În cazul existenței acestor sedii secundare se urmărește titlul legal prin care se pot utiliza aceste sedii secundare.

4. Există declarate la Registrul comerțului toate modificările constitutive?

Se urmărește corespondența între dosarul societății și evidența existentă la Registrul comerțului.

5. S-a depus declarația privind respectarea legislației din domeniul  sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii?

Se impune existența acestei declarații.

6. Asociații sau administratorii au mai avut calitatea de asociat sau administrator în cadrul altor persoane impozabile?

Se urmărește în principal dacă aceste persoane au mai deținut societăți, dacă sunt lichidate, în insolvență sau în inactivitate temporară ori dacă la acestea s-a invalidat codul de TVA.

7. Asociații sau administratorii dețin/au deținut funcții la alte persoane impozabile ce au datorii la buget?

Se urmărește dacă în ultimii 5 ani anteriori declarației aceste persoane au fost participante la persoane impozabile ce au înregistrat obligații restante la buget.

8. Asociații sau administratorii au înscrise în cazierul fiscal fapte de natură contravențională?

Se urmărește existența contravențiilor de natură fiscală înregistrate în cazierul fiscal al asociaților sau administratorilor.

9. Ce tip de viză dețin cetățenii din afara comunității ce au calitate de administrator?

 Se urmăresc drepturile primite de aceștia prin viza de intrare în România.

10. Pot indica asociații/administratorii 3 persoane din România ce pot da relații despre aceștia?

Se solicită prezentarea datelor de contact pentru 3 persoane din România ce pot da detalii despre asociați/administratori.

11. Societatea deține conturi bancare în țară sau în străinătate?

Se vor anexa extrase de cont pentru justificarea conturilor bancare.

12. Cum este condusă contabilitatea?

Societatea trebuie să prezinte persoanele care au atribuții în ținerea și conducerea contabilității.

13. Ce persoane depun declarațiile fiscale sau dețin certificatul digital pentru depunerea acestora?

Se va prezenta identitatea persoanelor ce depun și semnează declarațiile fiscale.

14. Societatea deține salariați încadrați cu contracte de muncă?

Se vor prezenta între 1 și 3 contracte de muncă înregistrate în REVISAL dacă există.

15. Administratorii și asociații au realizat venituri brute în ultimele 12 luni anterioare depunerii declarației?

Se va anexa la această declarație copii de pe documentele ce atestă veniturile brute realizate anterior.

16. Care sunt indicatorii realizați de asociați/administratori în ultimul an fiscal încheiat?

Se depune doar pentru cazul în care în anul fiscal anterior a existat o activitate economică și se va indica cifra de afaceri și profitul contabil din anul fiscal încheiat.

17. Ce studii/profesii au administratorii persoane fizice și cu ce s-au ocupat în ultimele 12 luni?

Solicitantul va depune documente din care să rezulte profesia și activitatea desfășurate de administratori în ultimele 12 luni.

18. La câte persoane au mai deținut calitatea de asociat/ administrator actualii asociați/ administratori în ultimii 5 ani?

Se vor enumera persoanele impozabile la care aceștia au mai deținut această funcție.

19. Dacă anterior actualii administratori/ asociați au mai avut aceste funcții în alte societăți și au creditat aceste societăți, care sunt soldurile de creditare?

În caz afirmativ se vor preciza sumele nerestituite de societățile creditate existente în sold la data depunerii formularului.

20. Anterior au mai fost depuse declarații 088 pentru aceeași societate?

Se va menționa dacă anterior s-a mai depus formularul 088 în scopul înregistrării în scopuri de TVA.

Desigur, fiecare dintre aceste criterii poate fi analizat critic, obiectiv sau subiectiv. Poate sunt unele situații în practică ce nu ar justifica prezentarea acestor cazuri la ANAF pe criteriul respectării confidențialității și al lipsei de relevanță față de activitatea societății, cum ar fi studiile participanților la societate dar vom vedea în curând reacția societăților aflate în situația de a respecta acest temei normativ.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Cred ca tehnologii au venit sa distruga nu sa construiasca, sau dovedit cei mai incompetenti oameni din lume sau sunt prosti nu se pricep la nimic formular 088

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here