Conform art. 34 alin. (3) din Codul muncii, registrul general de evidentă a salariaților (Revisal) se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaților, data angajării, funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile și cuantumul acestora, perioadă și cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioadă detaşării și data încetării contractului individual de muncă.

Întrucât nu există o definiție legală a sporurilor temporare și a celor permanente, caracterul de spor permanent se stabilește raportat la perioada de timp în care salariatul prestează muncă în condițiile pentru care se acordă sporul. În situația în care salariatul prestează în mod regulat activitatea pentru care se acordă un spor, acesta poate fi încadrat în categoria sporurilor permanente.

Obligația de a înregistra sporurile în Revisal vizează sporurile prevăzute în contractul individual de muncă. 

Așadar, dacă sporul este stabilit prin contractul individual de muncă, se va înregistra în registrul general de evidența a salariaților.

Dacă nu este prevăzut în contractul individual de muncă, ci în contractul colectiv de muncă, sporul nu se va înregistra în registrul general de evidența a salariaților.

Conform art. 17 alin. (3) lit. k) și alin. (4) din Codul muncii, salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă. Sporurile constituie elemente ale veniturilor salariale, fapt pentru care ele trebuie să se regăsească în conținutul contractului individual de muncă.

În aceste condiții, adaosurile la salariu nu vor fi înregistrate în Revisal.  Astfel, primele acordate salariaților pentru a recompensa unele merite în activitate, primele cu ocazia diferitelor sărbători, comisionul la vânzări constituie adaos la salariul de bază și NU se completează în Revisal.

Indemnizațiile  pot avea, sau nu, caracter permanent. În cazul în care au caracter permanent, vor fi înregistrate în Revisal.

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here