Detașarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. Astfel, detașarea presupune modificarea efectivă a locului de muncă și exercitarea unor lucrări în interesul unui al doilea angajator.

Detașarea are un caracter temporar – durata sa este de cel mult un an, cu posibilitatea prelungirii în mod excepțional pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la acel angajator, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni. 

Prin urmare, dacă pentru detașarea inițială, de până la un an, nu se cere consimțământul salariatului – ulterior, în cazul prelungirii este nevoie de acest consimțământ.

Detașarea este limitată în timp – ea poate fi prelungită din 6 în 6 luni, fără nicio restricție, dacă există acordul ambelor părți. Suntem de părere că în cazul prelungirii detașării este necesar acordul tuturor celor trei părți implicate: angajatorul care a dispus detașarea, salariatul detașat și angajatorul beneficiar al detașării.

Specificul detașării constă în faptul că:

  • ea presupune în toate cazurile trimiterea temporară la un alt angajator pentru executarea unor sarcini ale acestuia;
  • cel detașat face parte pe durata detașării din colectivul de muncă al noului angajator, subordonându-se acestuia;
  • detașarea modifică locul muncii prin schimbarea angajatorului, dar felul muncii (funcția, profesia, meseria etc.) trebuie să rămână același;
  • contractul individual de muncă inițial încheiat cu angajatorul de origine subzista și în timpul detașării – el se suspendă pe această perioadă.

Rezultă din cele de mai sus că detașarea nu se dispune în cadrul aceleiași unități, de la o subunitate la alta, sau dintr-un post în altul, ci pentru a se lua această măsură este necesară solicitarea expresă din partea altei unități decât cea la care este angajat salariatul.

Conform HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, acesta se completează în ordinea angajării și cuprinde perioada detaşării și denumirea angajatorului la care se face detașarea (art. 3 alin. (2) lit.c)).

Astfel, art.4 alin.1) lit. e) din HG nr. 500/2011 stabilește faptul că, pentru salariații detașați, angajatorul de bază completează perioada detaşării și denumirea angajatorului la care se face detașarea, anterior începerii detaşării

Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii. Excepție fac situațiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ, când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conținutul acestora. 

Așadar, prelungirea detașării trebuie înregistrată în Revisal înainte ca durata actuală a detașării să expire.

Ai nevoie de Codul muncii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here