O recentă ordonanţă a Guvernului, dată pentru reglementarea unor măsuri bugetare, aduce – între altele – precizări privind aplicarea în timp a obligaţiilor în cazul întârzierilor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

Citiţi, mai jos, un scurt comentariu pe marginea acestor precizări din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 550/2013 şi care este în vigoare de la data de 2 septembrie a.c..

Articolul 19 al ordonanţei face trimitere la dispoziţiile din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Legea a intrat în vigoare la data de 5 aprilie 2013. Or, articolul 19 din recenta ordonanţă vine cu precizarea potrivit căreia în cazul contractelor încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 72/2013, obligaţiile de plată a unor sume de bani au regimul stabilit potrivit clauzelor contractuale şi dispoziţiilor legale în vigoare la data încheierii sau, după caz, modificării acestora.
Tot prin Legea nr. 72/2013, de la data de 5 aprilie 2013 au fost abrogate punctele 1 şi 2 din alineatul (2) al articolului 1.017 din Codul de procedură civilă, precum şi “orice alte dispoziţii contrare”.
Pentru a vedea care erau condiţiile anterioare, privitor la determinarea dobânzii, iată ce prevedeau aceste texte care produc efecte pentru contractele în vigoare înainte de 5 aprilie 2013.
1017Sursa foto: Lege5 Online

În continuare, acelaşi articol din Codul de procedură civilă prevede – prin textele rămase în vigoare din acelaşi articol, următoarele:

“3. în celelalte cazuri, de la data la care debitorul a fost pus sau este de drept în întârziere, potrivit legii.
(3) Creditorul poate să pretindă daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile făcute pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutării la timp a obligaţiilor de către debitor.
(4) Este lovită de nulitate absolută convenţia sau clauza prin care se fixează o obligaţie de punere în întârziere pentru a opera curgerea dobânzilor în cazurile prevăzute la alin. (2) pct. 1 şi 2 sau un termen de la care creanţa produce dobânzi, mai mare decât cel prevăzut la alin. (2).
Revenind la Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013, în acelaşi articol 19 – invocat la începutul acestui material ca temei pentru precizările făcute – se mai face precizarea că dacă debitorul întârzie în efectuarea plăţii, creditorul poate obţine un titlu executoriu prin procedura ordonanţei de plată, prevăzută de dispoziţiile art. 1.0131.024 din cadrul titlului IX din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*

Pentru cadrul legal în vigoare în condiţiile Legii nr. 72/2013, referitor la regimul obligaţiilor de plată, puteţi consulta, pe LegeStart.ro, şi articolele:
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here