25 Ianuarie, 2020

Ce trebuie să ştim despre demisie?

Potrivit Codului Muncii, demisia este actul unilateral al salariatului care notifică în scris angajatorul cu privire la încetarea contractului individual de muncă după împlinirea unui termen de preaviz.

Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare -pentru salariaţii cu funcţii de execuţie- sau de 45 de zile lucrătoare -pentru salariaţii cu funcţii de conducere. Termenul este cel convenit în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractul colectiv de muncă.

Este obligatoriu ca angajatorul să înregistreze demisia. În cazul unui refuz, salariatul are dreptul să facă dovada demisiei prin orice mijloace.

Contractul individual de muncă îşi produce efectele şi pe durata perioadei de preaviz şi încetează odată cu încheierea acesteia. Contractul poate înceta şi înaintea expirării preavizului dacă angajatorul renunţă la termenul respectiv.

Atunci când contractul este suspendat în perioada de preaviz, termenul de preaviz este şi el suspendat.

Salariatul are dreptul să nu-şi motiveze demisia şi poate demisiona fără preaviz în situaţia în care angajatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale asumate.

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu