Contractul individual de muncă a fost aprobat ca şi model-cadru o dată cu Ordinul 64/2003, actualizat, prin Anexa sa. În cele ce urmează, acolo unde este cazul, voi analiza şi discuta despre câmpurile obligatorii şi elementele componente.

Modelul-cadru pus la dispoziţie de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are caracter minimal – câmpurile menţionate sunt obligatorii, dar angajatorii nu sunt obligaţii să se limiteze la el. Atâta timp cât aceste condiţii minime de redactarea a contractului individual de muncă sunt respectate, orice alte adăugiri în conformitate cu prevederile legale sunt acceptate.

Capitolele contractului individual de muncă

1. Locul desfaşurării activităţii – conform modelului-cadru, ca şi sugestie, activitatea se poate desfăşura la secţie/ atelier/ birou/ serviciu/ compartatiment.

În cazul în care salariatul desfaşoară o activitate mai mult de 50 % din timpul său pe teren, locul de muncă va fi menţionat ca fiind “pe teren” cu menţiunea că, la un interval de timp de comun acord stabilit (în fiecare zi, o dată pe săptămâna), angajatul ori va face vizita la sediul social al firmei, ori va aduce la cunoştinţă firmei activitatea sa prin rapoarte zilnice/săptămânale şi agenda de lucru.

În cazul în care locul muncii este la alt sediu decât cel al angajatorului, de exemplu angajaţii execută lucrări de mentenanţă, reparaţie, construcţie la o terţă parte, atunci locul muncii este trecut că fiind adresa unde are loc construcţia şi se menţionează şi numele societăţii pentru care se prestează servicii sau doar scopul desfăşurării activităţii acolo.

contract1
Sursa foto: Lege5.ro

2. Introducerea, prin punctul 3 al art .I din Ordinului nr. 1616/2011, a literei F1 – “Criteriile de evaluare a activităţii profesionale ale salariatului”.

Având în vedere că de cele mai multe ori aceste criterii sunt complexe, se poate menţiona că se regăsesc în fişa postului ca şi atribuţiile postului sau constituie anexă la contractul individual de muncă.

3. Dacă un contract de muncă se încheie pe perioadă nedeterminată, acest lucru nu înseamnă că punctul b) al literei C. Durata contractului – “determinată de …. luni, pe perioada cuprinsă între data de …. şi data de …/pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post” –  va trebui eliminat. Acest lucru este valabil şi pentru litera H, indiferent care ar fi durata muncii.

4. Punctul 4 al literei J.“ Data/datele la care se plateşte salariul este/sunt”.

Această dată trebuie corelată cu data la care se face viramentul în contul  bancar al salariatul, dacă se optează pentru aceasta variantă conform art. 161, alin.2) din Codul Muncii. Dacă se optează pentru varianta cash, pe fluturaşul de salariu o dată cu semnătura să se regasească şi data la care salariatul a intrat în posesia venitului cuvenit în cursul lunii.

5. Litera K. “Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătate în munca”.

Indiferent de natura activităţii desfăşurate de salariaţi, aceştia au nevoie de materiale igienico – sanitare pentru securitatea şi sănătatea în muncă, acest lucru însemnând că în dreptul câmpului amintit se va trece menţiunea “da”.

6. Drepturile şi obligaţiile părţilor, aşa cum sunt redate în modelul-cadru, trebuie menţionate întocmai. În schimb, aşa cum menţionam şi la începutul articolului, orice adăugiri peste drepturi şi obligaţii în condiţiile legii, fără să îngrădească nici una dintre părţi, sunt permise.

Cu excepţia cazurilor în care este posibilă modificarea unilaterală a contractului de muncă, contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. Oricare din elementele menţionate la art. 41, lit.3 pot fi modificate pe parcusul existenţei între părţi a relaţiei de angajat-angajator, sub incidenţa contractului individual de muncă. 

Modelul-cadru al contractului individual de muncă, conform Ordinului MMSS nr. 64/2003, poate fi consultat pe  Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here