LegeStart a prezentat, recent, un material (pe care îl găsiţi aici) despre noua reglementare privind cazierul fiscal. De data aceasta, cei interesaţi pot citi mai jos câteva referiri la cazierul judiciar, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.

Reglementarea, dată prin Legea nr. 290/2004, republicată în Monitorul Oficial nr. 777/2009, a suferit ulterior modificări în temeiul Legii nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, precum şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

Organizarea cazierului judiciar

La inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţionează cazierul judiciar local, în care se ţin evidenţa persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi evidenţa persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.

Înscrierea datelor persoanelor juridice în cazierul judiciar

În cazierul judiciar se înscriu date privind:

 • pedepsele şi măsurile de siguranţă pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;
 • începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor, eşalonarea şi achitarea amenzii penale;
 • amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea;
 • pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;
 • hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.

Înscrierea datelor persoanelor fizice în cazierul judiciar

În cazierul judiciar se înscriu date privind:

 • pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;
 • renunţarea sau amânarea aplicării pedepsei, începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor şi a măsurilor educative, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, înlocuirea, eşalonarea şi achitarea amenzii penale;
 • amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării;
 • pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;
 • hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;
 • extrădarea.

Notările provizorii

În evidenţa cazierului judiciar se notează în mod provizoriu, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă, date privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală. Ca regulă, aceste date nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, persoanei juridice.

ATENŢIE! Prin excepţie însă, în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor art. 1582 din Codul fiscal, în certificatul de cazier judiciar se înscriu şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale..

Scoaterea din evidenţă a persoanelor juridice

Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 • faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;
 • a intervenit reabilitarea;
 • a intervenit amnistia;
 • au fost condamnate la pedeapsa amenzii şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
 • au fost dizolvate şi radiate şi au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
 • au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu excepţia celei prevăzute la lit. e).

În cazul când în cazierul judiciar există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.

Scoaterea din evidenţă a persoanelor fizice

Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

 • faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;
 • a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept;
 • a intervenit amnistia;
 • au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
 • au decedat;
 • s-a dispus renunţarea la urmărire penală sau clasarea faţă de ele ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;
 • a trecut un an de la data executării măsurii educative;
 • au trecut 2 ani de la data când s-a pronunţat o hotărâre definitivă de amânare a aplicării pedepsei şi nu s-a dispus revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei conform art. 88 sau 89 din Codul penal;
 • au trecut 5 ani de la data aplicării uneia dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute de art. 91 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cu excepţia situaţiei în care persoana a decedat, în cazul când în cazierul judiciar al persoanelor există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.

Obţinerea certificatului de cazier judiciar

Certificatele de cazier judiciar sunt valabile 6 luni de la data eliberării.

Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, instituţiile abilitate în acest domeniu percep o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă.

Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune de către persoana fizică personal la unitatea de poliţie de la locul de naştere, domiciliu sau reşedinţă.

Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării.

Cererea-tip pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar poate fi depusă la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar.

Ai nevoie de Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

6 COMENTARII

 1. Am o intrebare, de fapt mai multe 🙂 in urma cu 15 ani am fost condamnata la 5 ani cu executare intrbarea este sa curatat cazierul meu? Daca da unde ar trebui sa ma duc sa-l sot, la tribunal? Si trebuie sa ma duc in jud.unde sunt nascuta?

 2. Este normal ca organul de control sa solicite cazier valabil(adica in termenul de sase luni) pentru toti angajatii ori de cate ori vin in control? Mentionez ca este vorba de o scoala de soferi.

 3. Vreau să scot cazierul fostului meu prieten din România
  Este posibil?
  Amindoi locuim in Spania sunt in judecată cu el pentru intenție de crimă .. Îmi dădea pastile , pină a terminat cu sănătatea mea psihică și fizică
  Am buletinul lui,copie
  Detalii despre el
  El pină la virsta de 38 de ani nu a avut nimic de povestit,ca sí cum nu a avut viața
  Povestea despre el a început de la virsta de 38 de ani
  De asta am dubii dacă nu cumva a m-ai comis vro crimă prin rominia ,ca să știu să mă protejez
  Acum are interdicție de apropiere

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here