Sistemul de pensii obligatorii administrate privat este reglementat prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat modificată şi completată de Legea nr. 23/2007.

* Pentru cine sunt obligatorii aceste pensii?

Sunt obligatorii pentru: persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi contribuie la sistemul public de pensii.

pensii private
Sursa foto: Lege5.ro

Sunt facultative pentru: persoanele în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii.

* Proceduri

La semnarea actului de aderare, participanţii sunt informaţi asupra condiţiilor schemei de pensii private, mai ales în ceea ce priveşte: drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi despre natura şi distribuţia acestor riscuri.

Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 luni de la data la care este obligată prin efectul legii este repartizată aleatoriu la un fond de pensii de către instituţia de evidenţă. Legea defineşte instituţia de evidenţă ca instituţia care are ca atribuţie legală evidenţa asiguraţilor din sistemul public de pensii.

* Care este evoluţia, pentru viitor, în ceea ce priveşte contribuţiile?

Baza de calcul, reţinerea şi termenele de plată a contribuţiei la fondul de pensii sunt aceleaşi cu cele stabilite pentru contribuţia de asigurări sociale.

La momentul începerii activităţii de colectare, respectiv, în anul 2008, cuantumul contribuţiei a fost de 2% din baza de calcul. În termen de 8 ani de la începerea colectării, cota de contribuţie se majorează la 6%, cu o creştere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Pentru anul 2013, cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 4% (art. 18 alin. (2) din Legea nr. 6/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013).

pensii private2
Sursa foto: Lege5.ro

* Pilonul II sau Pilonul III?

Diferenţele între fondurile de pensii administrate pentru pilonul II şi III constau în:

    • caracterul obligatoriu al participării: participarea la Pilonul II este obligatorie, pe când în cadrul Pilonului III este facultativă.
    • natura contribuţiei: pentru Pilonul II contribuţia va fi colectată din contribuţia individuală de CAS, în timp ce pentru Pilonul III este vorba de o contribuţie distinctă care se va colecta din venitul salarial brut lunar al asiguratului. 
    • nivelul capitalului social pentru autorizarea ca administrator de fond: este de 4 milioane Euro pentru Pilonul II şi de 1,5 milioane Euro pentru Pilonul III.

Actele normative conexe acestui subiect pot fi consultate integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa: Ministerul Muncii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here