19 August, 2017

Ce trebuie să ştii despre asigurarea RCA?

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite în acel accident. 

Obligativitatea încheierii unei asigurări RCA revine tuturor persoanelor fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/ înregistrării în România. Acestea trebuie să aplice pe parbrizul autovehicului, într-un loc vizibil din exterior, vigneta primită odată cu poliţa de asigurare.

Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situația materială a celui care a produs paguba.

Contractul de asigurare RCA poate fi încheiat cu oricare dintre societăţile de asigurare autorizate, pe o perioadă de 6 sau 12 luni, în funcţie de opţiunea participantului la trafic. La încheierea contractului se eliberează poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, împreună cu vigneta şi documentul internaţional de asigurare.

De menţionat faptul că, de la data de 1 ianuarie 2010, poliţele de asigurare RCA sunt emise în sistem electronic.

Valabilitatea asigurării obligatorii RCA include:

- teritoriul României;

- teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European;

- teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există birou naţional.

Asigurătorii pot extinde însă valabilitatea teritorială a poliţei, ţările în care asigurarea este valabilă fiind precizate în poliţă.

În ceea ce priveşte despăgubirile acordate în temeiul asigurării RCA, conform legislaţiei în vigoare, asiguratorul are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru prejudiciile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă.

Dacă evenimentul asigurat s-a produs în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare RCA, se acordă despăgubiri, în formă bănească, pentru:

- vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;

- pagube materiale;

- pagube – consecinţă a lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;

- cheltuieli de judecată efectuate de către persoana prejudiciată.

Atenţie! Despăgubirile plătite de o societate de asigurare, în baza asigurării RCA încheiată pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor depăși valoarea prejudiciilor cauzate și nici limitele de răspundere la care s-a angajat asigurătorul.

Asigurătorii RCA au obligaţia de a stabili limite de răspundere (de despăgubire), care nu pot fi mai mici decât limitele de despăgubire prevăzute de normele în vigoare privind asigurarea RCA emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Sursa: A.N.P.C.P.P.S.Romania

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu