Referitor la o pedeapsă, ne interesează atât natura, durata sau cuantumul acesteia, dar şi modalitatea de executare a pedepsei.

Astfel, dacă o persoană este găsită vinovată de săvârșirea unei infracțiuni, judecătorul are actualmente posibilitatea să dispună condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii cu executare în penitenciar, la o pedeapsa cu suspendare sub supraveghere, să renunţe la aplicarea pedepsei sau să amâne aplicarea pedepsei.

Reținem faptul că renunţarea la pedeapsă şi amânarea aplicării pedepsei sunt două instituţii noi prevăzute în noul Cod Penal.

Ce trebuie să cunoaștem referitor la renunţarea la aplicarea pedepsei ?

Renunţarea la aplicarea pedepsei poate avea loc în cazul  infracţiunilor sancţionate de lege cu închisoarea de maxim 5 ani.

Astfel, deși persoana cercetată este găsită vinovată de comiterea unei infracţiuni, totuși, ţinând cont de infracţiunea săvârşită, de persoana infractorului şi de conduita avută de acesta anterior şi ulterior comiterii faptei, judecătorul cauzei  renunţă definitiv la stabilirea şi aplicarea unei pedepse pentru persoana respectivă, apreciind că este suficientă aplicarea unui avertisment.

Avertismentul constă în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renunţarea la aplicarea pedepsei şi atenţionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni.

Ce trebuie să cunoaștem referitor la amânarea aplicării pedepsei ?

Amânarea aplicării pedepsei constă în stabilirea unei pedepse pentru o persoană găsită vinovată de săvârşirea unei infracţiuni şi amânarea temporară a aplicării acesteia.

Amânarea aplicării pedepsei poate avea loc dacă judecătorul cauzei a stabilit o pedeapsă de maxim 2 ani închisoare pentru o infracţiune sancţionată de lege cu închisoarea de maxim 7 ani. Această modalitate de executare a pedepsei implică prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, iar infractorul îşi va manifesta în prealabil acordul de a presta o astfel de muncă în fața instanței.

Stabilind amânarea aplicării pedepsei, judecătorul acordă un termen de supraveghere de 2 ani în care condamnatul trebuie:

  • să respecte măsurile de supraveghere impuse (de exemplu: să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; să comunice schimbarea locului de muncă etc);
  • să îndeplinească anumite obligaţii, în condiţiile stabilite de judecător (de exemplu: să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională; să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori să nu se apropie de acestea; să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme; să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei etc).

În ceea ce privește supravegherea, aceasta revine serviciului de probaţiune.

Reținem și faptul că amânarea aplicării pedepsei nu produce efecte asupra măsurilor de siguranţă şi a obligaţiilor civile prevăzute în hotărârea de condamnare. Astfel, este obligatorie revocarea amânării şi dispunerea executării pedepsei (afară de cazul când infractorul dovedeşte că nu a avut nici o posibilitate să le îndeplinească) în cazul în care, până la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre.

Referitor la efecte, la împlinirea termenului de supraveghere, persoanei faţă de care s-a dispus amânarea nu i se mai aplică pedeapsa şi pe cale de consecinţă nu este supusă nici unei decăderi, interdicţii sau incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită (dacă aceasta a avut o conduită care să justifice opţiunea instanţei de a nu-i aplica o pedeapsă).

Ce trebuie să cunoaștem referitor la suspendarea executării pedepsei sub supraveghere ?

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate avea loc dacă judecătorul cauzei a aplicat o pedeapsă de cel mult 3 ani închisoare și apreciază că, ţinând seama de persoana infractorului şi de conduita avută de acesta anterior şi ulterior comiterii infracţiunii, aplicarea pedepsei este suficientă, şi chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Astfel, stabilind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, judecătorul acordă un termen de supraveghere între 2 și 4 ani în care condamnatul trebuie:

  • să respecte măsurile de supraveghere impuse (de exemplu: să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă etc. )
  • să îndeplinească anumite obligaţii, în condiţiile stabilite de judecător (de exemplu: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală, etc.).

Și în acest caz supravegherea revine serviciului de probaţiune.

De asemenea, și această modalitate de executare a pedepsei implică prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, iar infractorul îşi va manifesta în prealabil acordul de a presta o astfel de muncă în fața instanței.

Și în acest caz, la fel ca în cazul amânării aplicării pedepsei, producerea efectelor suspendării este condiţionată de executarea integrală a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când persoana dovedeşte că nu a avut nici o posibilitate să le îndeplinească.

Astfel, dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu îndeplineşte integral obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei (afară de cazul în care persoana dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească).

În cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere reținem că nu mai operează reabilitarea de drept la sfârşitul termenului de supraveghere.

Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere are ca efect doar considerarea ca executată a pedepsei, astfel că, după împlinirea termenului de supraveghere, va începe să curgă termenul de reabilitare.

În fine, în concluzie reținem faptul că infractorul care s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicirea aflării adevărului ori a identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanţilor, nu poate beneficia de renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei ori de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, întrucât între natura şi scopul acestor măsuri şi comportamentul infractorului pe parcursul procesului penal  există incompatibilitate.

Ai nevoie de Noul Cod penal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

  1. 1. Ce trebuie sa STIM (NU „sa cunoastem” !)
    2. Corect este „atât… cât si”, NICIODATA „atât… dar” !
    Va recomand calduros, înainte de a publica un text, sa cereti unei persoane competente sa vi-l corecteze. Oricât ar fi el de interesant, pierde mult din valoare cu greseli atât de grave de limba româna.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here