Motivat de grija pentru evitarea dublei impuneri, MFP obligă la completarea unor formulare privind rezidenţa fiscală, la plecare, la sosire şi pe timpul şederii mai mult de 183 de zile calandaristice într-un an fiscal. 

Ordinul nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice este în vigoare de la 29.07.2016, data publicării în Monitorul Oficial nr. 577/2016.

Potrivit dispoziţiilor art. 230 din Codul fiscal, dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de către acel contribuabil din România nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenţia care se aplică asupra acelui venit.

În situaţia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia internă sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de acel contribuabil din România este cota mai favorabilă prevăzută în legislaţia internă, legislaţia Uniunii Europene sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri. Legislaţia Uniunii Europene se aplică în relaţia României cu statele membre ale Uniunii Europene, respectiv cu statele cu care Uniunea Europeană are încheiate acorduri de stabilire a unor măsuri echivalente.

În temeiul acestor principii, ordinul MFP amintit a aprobat:

a) „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România„. Se completează de către persoana fizică sosită în România care are o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;

b) „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România„. Se completează de către persoana fizică rezidentă în România, precum şi persoana fizică nerezidentă care a avut obligaţia completării formularului prevăzut la lit. a), care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

c) „Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă de către persoana fizică sosită în România şi care are o şedere mai mare de 183 de zile„;

d) „Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă de către persoana fizică plecată din România pentru o perioadă mai mare de 183 de zile„.

NU au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari ori angajaţi ai unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari sau angajaţi ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.

De asemenea, NU au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” cetăţenii români care lucrează în străinătate, ca funcţionari sau angajaţi ai statului român într-un stat străin.

Regimul chestionarelor

Formularele prevăzute la lit. a) şi b) se completează în două exemplare, originalul se transmite de persoana fizică în cauză, personal sau prin împuternicit, prin poştă cu confirmare de primire sau se depune la registratura organului fiscal central competent şi copia se păstrează de către persoana fizică. Aceste formulare se pot edita şi/sau completa de către solicitanţi şi cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi pot fi depuse şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Regimul notificărilor

Formularele prevăzute la lit. c) şi d) se completează, se semnează şi se eliberează în trei exemplare de către organul fiscal central competent. Un exemplar se transmite persoanei fizice direct, prin poştă sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Un exemplar se arhivează la organul fiscal central competent/compartimentul din cadrul organului fiscal central competent care a emis notificarea şi un exemplar la organul fiscal central competent/compartimentul (biroul) din cadrul organului fiscal central competent în a cărui evidenţă se află dosarul fiscal al contribuabilului.

Ordinul semnalat mai precizează :

  • criteriile de stabilire a rezidenţei persoanei fizice, potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri
  • sosirea pe teritoriul României a persoanei fizice nerezidente (elemente care atestă rezidenţa în România, precum şi alte elemente care sunt luate în considerare la stabilirea rezidenţei; stabilirea rezidenţei de către organul fiscal central competent la sosirea persoanei fizice în România);
  • plecarea de pe teritoriul României a persoanelor fizice rezidente şi nerezidente (elemente care atestă rezidenţa în România sau în statul străin; stabilirea rezidenţei de către organul fiscal central competent la momentul plecării persoanelor fizice din România)
  • reglementarea pentru persoanele fizice nerezidente sosite în România înainte de 1 ianuarie 2014 şi care solicită eliberarea „Certificatului de rezidenţă fiscală”: acestea au obligaţia completării chestionarului de la lit. a), şi totodată să facă dovada plăţii impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru categoriile de venituri supuse impozitului în România.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here