ACTUALIZARE (28 mai): Autorităţile vor să elimine şi comaseze un număr total de 92 de taxe şi tarife, iar primele măsuri în acest sens se aplică din 26 şi 27 mai 2014.

Pe lângă măsurile introduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2014 şi Ordinul nr. 769/2014, care se aplică din data de 26 mai şi despre care puteţi citi mai jos, au fost introduse şi altele începând din 27 mai.

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 425/2014, măsurile introduse din 27 mai sunt:

• s-a eliminat tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obţinerea de servicii puse la dispoziţie de „Sistemul e-Guvernare” (care vizează depunerea electronică a declaraţiei 112);

• s-a eliminat tariful de analiză a documentaţiei de licenţiere/autorizare (prevăzut în Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice);

• s-a eliminat taxa de înscriere pentru examenul de admitere la şcolile militare de subofiţeri şi jandarmi;

• s-au comasat taxa pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată şi vinuri cu indicaţie geografică şi taxa pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată şi a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată şi/sau a vinurilor cu indicaţie geografică. A rezultat astfel taxa vitivinicolă;

• s-au comasat tariful din domeniul medicinei legale, tariful reprezentând avizul Comisiei superioare medico-legale şi tariful reprezentând avizul Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale. A rezultat astfel tariful pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale;

• s-au eliminat două tarife dintre cele pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale: tariful pentru cererea de eliberare de date statistice şi tariful pentru cererea de eliberare de informaţii pentru serii de firme grupate pe mai mult de cinci criterii. De asemenea, au fost comasate cinci taxe în una singură, denumită taxă pentru operaţiunile efectuate de ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, şi au fost comasate trei tarife în unul singur, denumit tarif pentru eliberarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat;

• s-a eliminat taxa de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă (prevăzută în Criteriile de acreditare aprobate prin HG nr. 277/2002).

Pe lângă aceste acte normative, vor urma şi alte ordine de ministru cu acelaşi scop.

__________

ŞTIREA INIŢIALĂ (27 mai): Autorităţile vor să elimine şi comaseze un număr total de 92 de taxe şi tarife, iar primele măsuri în acest sens se aplică din 26 mai 2014.

În Monitorul Oficial nr. 388/2014 au fost publicate primele două acte normative care vizează eliminarea şi comasarea de taxe. Acestea sunt Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2014 şi Ordinul nr. 769/2014, care au intrat în vigoare din data de 26 mai.
Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2014, s-au luat următoarele măsuri:
• s-a eliminat taxa pentru eliberarea licenţei de depozit (depozitarea seminţelor de consum);
• s-a eliminat taxa pentru emiterea avizului privind activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale;
Oficiile Registrului Comerţului de pe lângă tribunale vor acorda gratuit următoarele servicii de asistenţă:
îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
tehnoredactarea cererii de înregistrare;
redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
• s-au comasat mai multe niveluri tarifare într-un singur tarif pentru serviciile efectuate de Administraţia Naţională „Apele Române”;
• s-au comasat taxa de eliberare a paşaportului electronic, a paşaportului simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, taxa privind procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, taxa privind eliberarea de adeverinţe şi alte servicii prestate de autorităţile competente. A rezultat astfel o taxă unică pentru eliberarea de documente şi alte servicii prestate;
• s-a eliminat taxa de acreditare pentru furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă (prevăzută în Legea nr. 76/2002);
• s-a eliminat taxa suplimentară de urgentare necesară la Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci privind cererea de înregistrare a mărcii.
Totodată, prin Ordinul nr. 769/2014 s-a eliminat taxa privind cheltuielile de examinare în vederea atestării auditorilor energetici şi a specialiştilor cu activitate în construcţii.
Pe lângă aceste acte normative, vor urma şi alte ordine de ministru cu acelaşi scop.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here