În Codul Penal al României, infracţiunile contra libertăţii persoanei fac referire la lipsirea de libertate în mod ilegal, ameninţare, şantaj şi hărţuire.
În continuare, vom preciza pe scurt ce pedepse presupun aceste infracţiuni.

LIPSIREA DE LIBERTATE ÎN MOD ILEGAL (ART. 205)

Lipsirea de libertate în mod ilegal -la care se încadrează şi răpirea unei persoane care nu-şi poate exprima voinţa sau nu se poate apăra- este pedepsită cu închisoare de la unu la şapte ani.
În următoarele cazuri, pedeapsa este închisoare de la trei la zece ani:
• dacă făptuitorul este înarmat;
• dacă fapta este săvârşită asupra unui minor;
• dacă făptuitorul pune în pericol sănătatea/viaţa victimei.
De menţionat este că şi tentativele la infracţiunile mai sus menţionate se pedepsesc.
În cazul în care victima moare (ca urmare a lipsirii de libertate), pedeapsa va fi de închisoare de la şapte la 15 ani, plus interzicerea exercitării anumitor drepturi.

ŞANTAJUL (ART. 207)

Şantaj se consideră:
• constrângerea unei persoane să facă ceva în scopul dobândirii injuste a unui folos nepatrimonial;
• ameninţarea unei persoane cu dezvăluirea unei fapte compromiţătoare în scopul dobândirii injuste a unui folos nepatrimonial.
Pedeapsa este închisoare de la unu la cinci ani. Însă în cazul în care fapta este comisă în scopul dobândirii în mod injust a unui folos patrimonial, pedeapsa este închisoare de la doi la şapte ani.

HĂRŢUIREA (ART. 208)

Urmărirea în mod repetat a unei persoane (fără drept sau un interes legitim) sau supravegherea locuinţei, locului de muncă, altor locuri frecventate de aceasta (cauzându-i o stare de frică) este pedepsită cu închisoare de la trei la şase luni sau cu amendă.
Pedeapsa este închisoare de la o lună la trei luni sau amendă în cazul efectuării de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă care cauzează o stare de frică (prin conţinut sau frecvenţă).

AMENINŢAREA (ART. 206)

Ameninţarea (dacă este de natură să producă victimei o stare de frică) se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.
Atenţie: în cazul hărţuirii şi ameninţării, acţiunea penală se pune în mişcare după ce persoana vătămată depune plângere.

Atenţie: Noul Cod Penal va intra în vigoare la 1 februarie 2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here