Ministerul Afacerilor Interne a postat în dezbatere publică proiectul de ordin privind condițiile de acordare a sporurilor pentru munca suplimentară, pentru toat categoriile de angajați. Ordinul de ministru poate fi adoptat fără alte aprobări după perioada de dezbatere publică de 10 zile, începând din 10 aprilie 2018.

În expunerea de motive, reprezentanții MAI susţin că proiectul a fost întocmit după consultări cu comandanții tuturor armelor din subordinea Ministerului, dar și cu reprezentanții angajaților, pentru stabilirea condițiilor de muncă efectuată peste programul de lucru, în cadrul activităților cu caracter operativ sau neprevăzut, care nu se pot compensa cu timp liber corespunzător. Conform legii salarizării, la acest moment, personalul cu statut special care are atribuţii pentru desfăşurarea activităţilor deosebite se plăteşte cu o majorare de 75% din solda de funcţie/salariul de funcţie, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.

Proiectul MAI prevede care sunt activitățile deosebite care se pot încadra în acordarea plăților pentru munca suplimentară.

“Art. 4. – (1) Sunt activități deosebite desfășurate în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situaţii de urgenţă, în personalizarea, emiterea şi evidenţa generală a documentelor de identitate şi a paşapoartelor simple, în emiterea şi evidenţa permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, pentru îndeplinirea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu specifice unității potrivit competențelor legal stabilite, acele activități care se realizează în una dintre următoarele condiții:

a) au un grad ridicat de risc asupra integrității fizice, sănătății sau vieții personalului implicat;

b) au un grad ridicat de complexitate și dificultate;

c) presupun intervenția specializată în funcție de nivelul de urgență și/sau gravitate al situației/evenimentului;

d) în situații de catastrofe, calamităţi, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice ori alte asemenea evenimente, la creșterea capacității operaționale a unității.

(2) În toate situațiile, activitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un caracter operativ sau neprevăzut.”

Prestarea muncii suplimentare se va face doar dispusă de șeful ierarhic, în scris, fără să se depășească 180 de ore anual. Este posibilă și acordarea plății peste plafonul de 180 de ore anual, până la 360 de ore pe an, în baza unui raport nominal întocmit de șeful ierarhic, aprobat de ordonatorul de credite, cu acordul sindicatului reprezentativ sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare alocate pentru plata muncii suplimentare.

“Art. 5 – (3) Conducătorii/șefii unităților care au calitatea de ordonatori de credite, potrivit legii, analizează în ședința de comandă organizată la începutul fiecărei luni calendaristice evoluția evenimentelor/situațiilor din aria de responsabilitate, în baza datelor și infomațiilor specifice deținute și stabilesc, la propunerea personalului cu funcții de conducere din subordine, măsuri privind munca suplimentară prestată în condițiile prevăzute la art. 4, în vederea încadrării în fondurile bugetare alocate pentru plata acestei munci, respectiv în limita de 3% din suma soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă.”

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here