Reglementările care se regăsesc în Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 au fost modificate anul trecut prin Ordonanţa nr. 31/2015, aprobată recent prin Legea nr. 82/2016 care va intra în vigoare în acest weekend (7 mai).

Ca furnizori privaţi de servicii sociale, operatorii economici cu scop lucrativ pot acorda servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu anumite excepţii.

Nu sunt permise, operatorilor economici, serviciile sociale care prin lege sunt acordate de structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti, precum şi cele acordate de unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.

De asemenea, operatorii economici nu pot acorda servicii sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie, inclusiv cele destinate agresorilor în domeniul prevenirii violenţei în familie

În sfârşit, operatorii economici nu pot acorda serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi, care se acordă la domiciliu, în centre rezidenţiale sau în centre de zi, proiectate şi adaptate nevoilor individuale ale persoanei asistate.

În afara operatorilor economici, alte categorii de furnizori privaţi de servicii sociale pot fi:

  • organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţiile şi fundaţiile;
  • cultele recunoscute de lege;
  • persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;
  • filialele şi sucursalele asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Alte reglementări din lege

Voluntari. În procesul de acordare a serviciilor sociale pot fi implicaţi voluntari care, pentru activitatea desfăşurată, beneficiază de facilităţi.

Furnizorii de servicii sociale care utilizează voluntari pot beneficia de facilităţi pentru accesarea de fonduri din bugetul de stat, bugetul local sau fonduri internaţionale.

Facilităţile, atât pentru voluntari, cât şi cele pentru operatorii economici care lucrează cu voluntari sunt prevăzute în legile speciale.

Pregătire profesională. Furnizorii de servicii sociale, fie că sunt publici sau privaţi, au obligaţia de a promova, facilita şi asigura personalului programe de formare profesională, precum şi programe de instruire specifică. 

Finanţare. Furnizorii publici şi privaţi care acordă servicii de îngrijire în centre rezidenţiale şi, după caz, în centre de zi asigură, din fonduri proprii, medicamente uzuale acordate fără prescripţie medicală, materiale sanitare şi echipamentele necesare îngrijirii persoanei asistate, care nu sunt finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau prin programele Ministerului Sănătăţii.

Furnizorii de servicii sociale pot dezvolta activităţi lucrative numai pentru autofinanţarea serviciilor sociale acordate, iar veniturile obţinute din astfel de activităţi se utilizează şi pentru lucrări de modernizare, reamenajare şi renovare a centrelor aflate în administrare.

Contractare prin achiziţii publice. Autorităţile administraţiei publice locale contractează, cu furnizorii publici şi privaţi, serviciile sociale organizate şi definite conform Nomenclatorului serviciilor sociale (vezi Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale). Tipurile de contracte se stabilesc de către autorităţile contractante, în condiţiile legii. Autorităţile contractante au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru finanţarea serviciilor sociale prevăzute în planurile anuale de acţiune.

Finanţarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale se realizează pe principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei şi se supune legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.

Ai nevoie de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Daca am o firma care se ocupa de activitati in domeniul invatamantului, nu scoala, nu gradinita. Meditatii, affter school am voie sa angajez voluntari? In ce conditii si pe ce perioada.
    Cu mii de multumiri,
    Elena Sandu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here