Guvernul vrea să adopte, la ședința din 21 august, un proiect de ordonanță care completează Ordonanța nr. 74/2001, care prevede domeniile în care angajații MAI pot presta servicii contra cost, la cererea unor persoane juridice sau persoane fizice.

În prezent, la punctul 1 din Anexa Ordonanței 74/2001 se prevede activitatea de însoțire cu personal MAI și mijloace tehnice specifice numai a transporturilor de valori, a celor periculoase și a celor agabaritice. Potrivit notei de fundamentare a actului normative, se propune completarea cu situațiile în care sunt organizate concursuri, precum și transporturi speciale, care impun, din rațiuni de siguranță rutieră, luarea unor măsuri de restricționare a circulaţiei pe anumite sectoare: “Având în vedere că luarea unor măsuri, în acest sens, atrage competența echipajelor specializate ale Poliției Române, apreciem că activitatea acestor echipaje reprezintă o activitate de prestare de servicii”, se argumentează în actul normativ.

Punctul nr. 1 din Anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitatea Ministerului Afacerilor Interne de angaja și presta servicii, se modifică și va avea următorul cuprins:

,,1. Însoțirea cu personal și mijloace tehnice specifice a concursurilor organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricționarea circulației pe anumite sectoare de drum public, precum și a transporturilor de valori, a celor periculoase, agabaritice, sau speciale.

Ministerul de Interne poate angaja și presta, la cerere, pe bază de contract sau de comandă fermă, prin unitățile sale, servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice.

Conform Ordonanței susmenționate:

(1) Sumele încasate din prestările de servicii executate în condițiile prezentei ordonanțe vor fi reținute integral de Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare cu titlu permanent și vor fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital.

(2) Tarifele percepute de Ministerul de Interne pentru prestarea de servicii sunt exceptate de la avizul Oficiului Concurenței.

(3) Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație.

Ai nevoie de Ordonanța nr. 74/2001? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here