Citiţi mai jos despre schimbările privind procedurile şi sancţiunile legate de drepturile de autor, care urmează să fie modificate începând cu 1 februarie 2014.
Modificările pe care le semnalăm privesc dispoziţii din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare şi urmează să se aplice odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală. Amendamentele – care privesc, de altfel, un întreg pachet de acte normative – au fost aprobate prin Legea nr. 255/2013 dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. Legea nr. 255/2013 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 515/2013 şi urmează să intre în vigoare la 1 februarie 2014, dată la care – prin efectul aceleiaşi legi – va intra în vigoare şi viitorul Cod de procedură penală.
Revenind la modificările asupra legii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, să spunem că modificările se referă la regimul procedurilor şi sancţiunilor aplicabile
Trebuie să cităm, în acest sens, prevederile din art. 139 (alin. 3-5) din lege, la care fac referire viitoarele modificări, şi care dispun următoarele:

139_1
Sursa foto: Lege5 Online

CE URMEAZĂ SĂ SE MODIFICE

Potrivit amendamentelor ce urmează să modifice unele texte din acest capitol, măsurile prevăzute la alin. (3) şi (5) pot să includă descrierea detaliată, cu sau fără prelevare de eşantioane, sau sechestrarea reală a mărfurilor în litigiu şi, în cazurile corespunzătoare, a materialelor şi instrumentelor utilizate pentru a produce şi/sau a distribui aceste mărfuri, precum şi documentele care se referă la ele. Aceste măsuri vor fi avute în vedere şi în aplicarea dispoziţiilor art. 169-171 din Codul de procedură penală, dispoziţii care, în viitoarea formă a Codului – astfel cum a fost deja modificată prin aceeaşi Lege nr. 255/2013 – priveşte ridicarea de obiecte şi înscrisuri.
» Modificări: În stânga puteţi vedea forma actuală a art. 139 alin. (6), iar în dreapta forma viitoare (modificarea se va aplica de la 1 februarie 2014).
(Atenţie! Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5 Online. Alege un abonament de AICI!)

modifSursa foto: Lege5 Online

Cu ocazia clasării sau renunţării la urmărirea penală, nu numai instanţa ci şi procurorul va putea dispune măsuri reparatorii în interesul titularilor drepturilor încălcate, cu privire la:

• distrugerea echipamentelor şi a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a căror destinaţie unică sau principală a fost aceea de producere a actului ilicit;
• scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare şi distrugere, a copiilor efectuate ilegal.

ATENŢIE.
Ca şi în actuala formă a legii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, măsura privind “scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare şi distrugere, a copiilor efectuate ilegal” NU se aplică pentru construcţiile realizate cu încălcarea drepturilor privind opera de arhitectură, protejate prin Legea nr. 8/1996, dacă distrugerea clădirii nu este impusă de circumstanţele cazului respectiv.
Pentru o imagine de ansamblu, cităm din actuala formă a Legii nr. 8/1996 (art. 139 alin. 10):

139_2Sursa foto: Lege5 Online

În sfârşit, mai notăm dispoziţia din Legea nr. 255/2013 prin care, tot de la 1 februarie 2014, se va abroga articolul 145 din legea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, articol care tratează despre organele abilitate să facă constatarea infracţiunilor la această lege.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here