Programul guvernamental ”Prima casă”, redenumit „O familie, o casă” ar urma să devină un program social de sprijin pentru familiile care vor să își cumpere o locuință.

Dacă până acum, la contractarea unui credit de maxim 60.000 de euro, beneficiarii nu trebuiau să fie căsătoriți și nu aveau limită de vârstă, noul program mărește plafonul la 70.000 de euro, dar impune ca beneficiarii să fie căsătoriți, veniturile să nu depășească un anumit prag, iar avansul pentru credit să fie de minim 5%.

Ministerul Finanțelor Publice prezintă noile condiții într-un proiect de modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009, postat în dezbatere publică. Iată principalele modificări:

  • În ceea ce privește condițiile de eligibilitate ale beneficiarilor în cadrul Programului, la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale fiecărui beneficiar individual sau ale beneficiarului împreună cu soțul sau soția, după caz, nu pot depăși valoarea de 4.500 lei. Pentru familiile cu copii, la data solicitării creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu pot depăși valoarea de 7.000 lei.
  • De asemenea, pe durata contractului de credit obținut, beneficiarul nu poate să dobândească individual sau împreună cu familia o cotă de peste ½ inclusiv dintr-o altă locuință situată în mediul urban, cu excepția celor dobândite prin moștenire. În cazul în care survine o modificare în acest sens după intrarea în Program, în termen de 12 luni, beneficiarul trebuie să decidă asupra deținerii locuinței din Program sau altei locuințe și să notifice această decizie Finanțatorului  și fondurilor de garantare, cu prezentarea documentelor care atestă înstrăinarea.
  • În ceea ce privește condițiile financiare, condițiile sunt următoarele:

– avansul minim trebuie să fie de 5 % din prețul de achiziție al locuinței sau din valoarea costului de construire al locuinței, acesta reprezentând diferența dintre prețul de achiziție al locuinței rezultat din ante-contractul de vânzare-cumpărare sau valoarea din contractul de antrepriză și finanțarea garantată. Prețul de achiziție a locuinței este de maximum 70.000 EUR  echivalent lei la cursul BNR valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de antrepriză, iar valoarea finanțării garantate este de maximum 66.500 EUR echivalent lei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței sau valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuinței, exclusiv avansul plătit de beneficiar.

– Reducerea cu 0,5 % a ratei dobânzii creditului garantat pe toată durata Programului pentru familiile cu un singur copil și cu 1% pentru familiile cu doi sau mai mulți copii. 

Acordarea subvențiilor se verifică anual și este condiționată de încadrarea în veniturile nete lunare menționate anterior.

De asemenea, subvenția acordată în cadrul Programului nu se poate cumula cu alte facilități acordate din fonduri de la bugetul de stat pentru spațiul de locuit, respectiv închirieri sau cumpărarea de locuințe, așa cum este prevăzut pentru anumite categorii de salariați, ca de exemplu cele adoptate prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, completată cu Legea nr. 288/2018  prin  care poliţistul care îndeplineşte condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie  şi care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe beneficiază de compensaţia lunară pentru chirie/pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului. În această situaţie, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la art. 31 alin. (1) din Legea 360/2002 (compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul de baza), dar nu poate depăşi rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar. 

Totodată, proiectul prevede ca beneficiarii eligibili să poată refinanța creditele obținute prin alte instrumente de finanțare, cu excepția altor credite acordate în cadrul Programului. Astfel se dă posibilitatea ca beneficiarul să acceseze un nou credit în afara programului ”Prima casă”, de la orice instituție de credit pentru refinanțarea acelui contractat în cadrul Programului. În acest caz finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, poate aproba refinanțarea creditului garantat de stat, precum şi ridicarea temporară a interdicției de grevare asupra locuinței achiziționate sau construite în cadrul Programului, în vederea înscrierii unei noi ipoteci în favoarea instituției de credit care acordă refinanțarea, cu condiția achitării integrale a creditului garantat în cadrul Programului.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 60/2009? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here