În articolul de astăzi analizăm două ordine ale ANAF ce aduc modificări asupra organizării activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii și mari, de la 1 ianuarie 2015.

În ceea ce privește contribuabilii mijlocii, prin OpANAF nr. 3564/2014 se modifică perioada la care acești contribuabili vor fi scoși din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, dacă nu îndeplinesc criteriile de selecție.

Astfel, reglementările valabile în acest moment prevăd o perioadă de 2 ani consecutivi în timp ce noua reglementare, valabilă de la 1 ianuarie 2015, prevede că aceștia vor fi scoși din administrarea instituțiilor abilitate începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre viitoarele modificări aduse de OpANAF nr. 3564/2014 (stânga – forma actuală, dreapta – forma aplicabilă de la 1 ianuarie 2015). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

contribmijlocii
Sursa foto: Lege5.ro

Care sunt criteriile de selecție pentru ca un contribuabil mijlociu să poată rămâne sub administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti?

1. Criteriul de bază, denumit şi criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 2 indicatori, selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

  • volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 50%;
  • cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea – 50%.

2. Criteriul insolvenţei: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, care au creanţe fiscale totale, respectiv creanţe fiscale înscrise la masa credală, cât şi acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, mai mari de 3 milioane lei.

Pentru selecţia contribuabililor mijlocii administraţi, începând cu data de 1 ianuarie 2015, de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, după caz, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, se suspendă aplicarea acestor criterii.

Notă: nu vor fi selectați drept contribuabili mijlocii contribuabilii în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, precum şi contribuabilii care se declară inactivi.

Contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie 2015, nu mai au calitatea de mari contribuabili, aflaţi sub incidenţa prevederilor legale privind insolvenţa, care au creanţe fiscale totale, respectiv creanţe fiscale înscrise la masa credală, cât şi acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, mai mari de 3 milioane de lei, vor fi preluaţi spre administrare, începând cu aceeaşi dată, de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, după caz.

***

În ceea ce privește marii contribuabili, prin OpANAF nr. 3565/2014 se stabilește că începând cu data de 1 ianuarie 2015, au calitatea de mari contribuabili persoanele  juridice  române,  inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, care au calitatea de mari contribuabili la data de 31 decembrie 2014.

contribmari
Sursa foto: Lege5.ro

Prevederile anterioare stabileau că au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice române, inclusiv entităţile rezultate în urma fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, selectate descrescător potrivit criteriilor de selecţie a marilor contribuabili.

Care sunt criteriile de selecție ale marilor contribuabili pentru a rămâne în administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili?

1. Criteriul de bază, denumit şi criteriul valoric agregat, este rezultatul agregării a 2 indicatori, selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

  • volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 50%;
  • cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea – 50%.

2. Criteriul specific de activitate desfăşurată:

  • Banca Naţională a României;
  • societăţile bancare;
  • societăţile de asigurări;
  • societăţile de investiţii financiare.

3. Criteriul investiţional

Se pot înregistra ca mari contribuabili contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează prin declaraţie pe propria răspundere depusă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal declarat al acestora, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării lor la registrul comerţului, să realizeze investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro.

Notă: nu vor fi selectaţi ca mari contribuabili instituţiile publice şi contribuabilii aflaţi în procedura insolvenţei, contribuabilii aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, precum şi contribuabilii care se declară inactivi.

Și în cazul marilor contribuabili intervin modificări în ceea ce privește perioada după care aceștia vor fi scoși din administrarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili. Astfel, dacă până  în  prezent  perioada era de 2 ani consecutivi în  care  nu erau îndeplinite criteriile  de  selecție, de la 1 ianuarie 2015 noile prevederi stabilesc ca termen:

a) pentru contribuabilii mari care nu mai îndeplinesc criteriul de bază:  începând cu data de 1 ianuarie a anului următor;

b) pentru contribuabilii nou-înfiinţaţi care nu realizează investiţii a căror valoare în lei să fie echivalentul a minimum 10 milioane euro: după 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecţie începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Pentru selecţia contribuabililor mari administraţi, începând cu data de 1 ianuarie 2015, de Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, se suspendă aplicarea criteriului de bază în ceea ce priveşte volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili şi cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here