Ordonanţa de urgenţă prin care se aduc modificări majore în Codul fiscal are impact şi asupra prevederilor referitoare la impozitarea microîntreprinderilor, cel mai important aspect constând în majorarea plafonului pentru încadrarea în categoria microîntreprinderilor, de la 500.000 de euro la 1 milion euro, și includerea în acest sistem de impozitare a tuturor contribuabililor care desfașoară activități exceptate în prezent.

Ce prevede, mai exact, proiectul lansat de Ministerul Finanţelor?

Redăm în continuare principalele modificări privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, astfel cum sunt prezentate în nota de fundamentare a proiectului de OUG pentru modificarea Codului fiscal.

Modificarea condițiilor care trebuie îndeplinite de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii, astfel:

  • majorarea limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, de la 500.000 euro la 1.000.000 euro;
  • eliminarea condiției privind realizarea de venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale.

De asemenea, au fost excluse din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în corelare cu prevederile art. 13 alin. (2) din Codul fiscal, următoarele persoane juridice române:

  • Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
  • Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
  • Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
  • Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
  • entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

Eliminarea posibilității de a opta pentru aplicarea prevederilor Titlului II-Impozitul pe profit, pentru microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei.

Au fost corelate prevederile referitoare la situații de modificare a numărului de salariați în cursul unui trimestru.

În contextul modificării condițiilor de încadrare în categoria microîntreprinderilor s-a efectuat și corelarea cu prevederile art. 52 care stabilesc regulile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului și cu cele ale art. 54 care stabilesc regulile de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii.

 De asemenea, în contextul modificării condițiilor de încadrare în categoria microîntreprinderilor, au fost introduse reguli tranzitorii pentru intrarea în sistem a microîntreprinderilor care au optat să aplice prevederile art. 48 alin. (5) şi (52) până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, și a persoanelor juridice române care desfășoară activități de natura celor care nu au intrat sub incidența acestui sistem de impunere, în forma aplicabilă până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here