Întrebare. Bună ziua. Un SRL a cumpărat o aplicație informatică pentru a ține contabilitatea. Am observat că aplicația permite deschiderea a conturi contabile cu același simbol și același nume . Ce pot face în această situație? Mulțumesc.

Opinie.

 1. Speța în cauză intră sub imperiul dispozițiilor Normelor generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015. Criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiar-contabilăsunt stabilite la punctele 55 – 61 din actul normativ anterior menționat.
 2. Sistemul informatic de prelucrare automată a datelor la nivelul fiecărei entităţi trebuie să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice.
 3. Programele informatice utilizate în activitatea financiar- contabilă trebuie să asigure listarea în orice moment a documentelor financiar-contabile solicitate de organele de control.Potrivit punctului 58 litera o) din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015, programul informatic utilizat în contabilitate nu trebuie să permită deschiderea a două conturi cu acelaşi simbol.
 4. În temeiul punctului 59 din Normele generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015, în contextul speței, se vor aplica dispozițiile potrivit cărora contractele care stau la baza achiziţiei de programe informatice utilizate în activitatea financiar-contabilă trebuie să prevadă clauze privind întreţinerea şi adaptarea produselor livrate, precum şi clauze care să ateste că programele informatice nu permit modificarea procedurilor de prelucrare automată a datelor de către utilizatori.
 5. În lumina celor mai sus prezentate, softul contabil trebuie actualizat astfel încât să nu permită deschiderea a două conturi cu acelaşi simbol.
 6. Regimul juridic aplicabil este reglementat la art. 41 și art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here