Legea nr. 209/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA a adus şi unele modificări şi completări din care rele reţinem pe cele de interes direct pentru întreprinzători. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 659/2018 şi este în vigoare din 2 august. 

Reamintim că OUG nr. 110/2017 a fost motivată, în principal, prin aceea că perioada de implementare a Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, expirase la data de 5 decembrie 2016, iar de la această dată nu mai putea fi acordate garanții pentru noi linii de credit destinate finanțării capitalului de lucru. Ordonanţa urmărea, de asemenea, crearea unui cadru legislativ favorabil pentru creșterea gradului de eligibilitate bancară al IMM-urilor și de îmbunătățire a accesului acestora la finanțare. Iată şi noutăţile pe care le aduce recenta lege de aprobare a ordonanţei de urgenţă. 

Garanţiile de stat în varianta unui singur credit: proiectele pot include şi investiții în activități de producție, servicii și inovare. Reamintim, garantarea este la nivel de maximum 80% din valoarea finanțării iar valoarea maximă a finanțării garantate de către stat este de 1.250.000 lei, în varianta unui singur credit. 

Cumul de facilităţi: a fost introdusă o nouă dispoziţie potrivit căreia un beneficiar poate cumula facilitatea de garantare a finanțării pentru proiectele de dezvoltare/înființare centre de agrement, proiecte de investiții în activități de producție, servicii și inovare cu garanțiile pentru creditele destinate realizării de investiții și/sau linii de credit pentru capital de lucru, cu încadrarea în valoarea maximă cumulată de 10.000.000 lei. 

Modificări la instrumentele şi termenii cu care operează reglementarea: reţinem aici adaptarea pentru procentul de garantare care reprezintă partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 50%, cu excepția creditelor acordate pentru implementarea proiectelor de dezvoltare/înființare centre de agrement, proiectelor de investiții în activități de producție, servicii și inovare pentru care procentul de garantare este de maximum 80%. 

Condiţii de eligibilitate: a fost modificată una dintre aceste condiţii – care trebuie îndeplinite cumulativ – şi anume ca beneficiarul să nu înregistreze obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Codul de procedură fiscală. F.N.C.G.I.M.M. are obligația de a solicita aceste informaţii în formă electronică, în baza unui protocol încheiat cu organul fiscal central. 

Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții, și de 24 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 de luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a ordonanței de urgență.

Reţinem ca noutate completarea potrivit căreia în cazul creditelor pentru investiții, instituțiile de credit pot aproba prelungirea duratei inițiale de creditare în conformitate cu normele și procedurile interne proprii, cu încadrarea în durata maximă a finanțării. 

Plata garanţiilor şi recuperarea creditului. Şi aici legiuitorul a introdus o dispoziţie nouă care prevede că, în cazul creditelor de investiții, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanțatorilor repunerea în drepturile și obligațiile aferente contractului de credit și de garantare după declararea exigibilității anticipate a finanțării acordate în cadrul programului, urmând ca procedura și condițiile de repunere să fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotărâre a Guvernului. În cazul aprobării de către finanțator a acestei solicitări, beneficiarul programului nu datorează obligații fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garanției. De la data aprobării solicitării se întrerupe termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită de către organele competente ale ANAF.

Ai nevoie de OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here