Problemă întâlnită în practică: Ce se întâmplă în situaţia în care expertul contabil face afirmații mincinoase în cadrul raportului de expertiză?

Punct de vedere al autorului
1. Potrivit art. 273 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, ” Fapta martorului (expertului contabil – n.n.)  care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori (s-au dispus expertize contabile  – n.n.), face afirmații mincinoase ori nu spune tot ce știe în legătură cu faptele sau împrejurările esențiale cu privire la care este întrebat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”, reprezintă mărturie mincinoasă, dacă sunt întrunite toate elementele constitutive ale unei infracţiuni (pericolul social, vinovăţia şi prevederea în legea penală).  

2. Conform art. 273 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, mărturia mincinoasă săvârșită de expertul contabil care întocmește un raport de expertiză se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.

3. In speţă, expertul contabil răspunde penal pentru infracţiunea de mărturie mincinoasă într-un raport de expertiză dispus de o instanţă, sub condiţia de întrunire a elementelor constituive aplicabile infracţiunii.
 
Temei legal aplicabil expertizelor contabile
  • Standardul profesional nr. 35 emis de CECCAR – Experizele contabile
  • Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările și completările ulterioare
  • Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare
  • Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România, elaborat de IFAC
  • Decretul nr. 79/1971 privind expertiză contabilă şi expertiză tehnică (în vigoare de la 15.04.1971 până la 25.01.2000)

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here