Fie că tranportă persoane, fie că trasportă marfă, firmele specializate sunt supuse rigorilor legii comunitare şi interne, care prevede anumite sancţiuni pentru încălcarea acestor norme.

Încălcările sunt clasificate în:

– încălcări foarte grave, sancţionate cu amendă de la 14.000 lei la 18.000 lei;

– încălcări grave, sancţionate cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei;

– încălcări minore, sancţionate cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.

În toate cazurile, când se constată fapte care contravin prevederilor legale în vigoare ce impun imobilizarea vehiculului, pe lângă aplicarea amenzii, se procedează la imobilizarea acestuia, iar permisiunea privind reluarea efectuării transportului se acordă numai după îndeplinirea condiţiilor legale pentru efectuarea acestuia.

Dintre faptele care reprezintă încălcări foarte grave ale normelor comunitare sau interne prevăzute mai sus, menţionăm:

* efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe transportului rutier fără a deţine licenţa de transport, licenţa comunitară, certificat de transport în cont propriu, licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier, licenţa de traseu, autorizaţie de transport internaţional şi/sau documentul de transport specific tipului de transport efectuat ori transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate efectuat în alte zile şi la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulaţie, după caz;

* efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care operatorul de transport rutier nu deţine copia conformă a licenţei de transport, copia conformă licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, după caz; efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier în cont propriu nu deţine copia conformă a licenţei de transport, copia conformă a licenţei comunitare sau copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, după caz;

* utilizarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier la efectuarea transportului rutier international de mărfuri a unui conducator auto care nu este titular al atestatului de conducător auto în condiţiile prevăzute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 sau al cărui atestat are perioada de valabilitate expirată;

* sustragerea de la control/obstrucţionarea efectuării controlului în trafic rutier;

* neoprirea vehiculului în trafic la semnalul regulamentar al inspectorilor;

* efectuarea transportului rutier cu vehicule rutiere care prezintă defecţiuni tehnice periculoase privind sistemul de frânare, sistemul de direcţie, punţi, roţi, anvelope şi suspensie, şasiu, cabină şi elemente ataşate şasiului, tahograful şi/sau limitatorul de viteza, stabilite potrivit legislaţiei în vigoare etc.

Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor legale menţionate anterior se efectuează în trafic şi la sediul operatorilor de transport rutier de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R. (Inspectoratul de Stat privind Controlul în Transporturile Rutiere). Anumite sancţiuni pot fi aplicate şi de poliţiştii rutieri, în cazul efectuării controlului în trafic, în lipsa inspectorilor I.S.C.T.R.

Pe lângă amenzi, inspectorii pot aplica şi măsura suspendării dreptului de utilizare a autovehiculului prin reţinerea placuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare.

 La încălcări grave ale normelor se încadrează următoarele fapte:

1. efectuarea transportului rutier de mărfuri cu depăşirea cu până la 20% a masei totale maxime autorizate pentru vehiculele cu o încărcătura utilă admisibilă care depăşeşte 12 tone sau cu până la 25% a masei totale maxime autorizate pentru vehicule cu o încărcătura utilă admisibilă care nu depăşeşte 12 tone;

2. nerespectarea de către conducatorul auto a prevederilor licenţei de traseu, ale graficului de circulaţie şi/sau ale autorizaţiei de transport internaţional;

3. sancţionarea de 3 ori în ultimele 12 luni a aceluiaşi conducator auto angajat al operatorului de transport rutier pentru nerespectarea obligaţiei de a emite bilete/legitimaţii de călătorie sau emiterea de bilete/legitimaţii de călătorie necorespunzătoare tarifelor aferente distanţei parcurse de persoanele transportate;

4. transportarea persoanelor care nu deţin asupra lor bilet de transport valabil/legitimaţie de călătorie valabilă, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, sau transportarea unor persoane care nu sunt menţionate în documentul de transport, în cazul efectuării transportului rutier naţional contra cost de persoane prin servicii ocazionale, ori transportarea persoanelor care nu deţin asupra lor legitimaţii eliberate de beneficiarul transportului, în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale;

5. efectuarea de transport rutier de mărfuri şi/sau de persoane cu alte vehicule decât cele destinate prin construcţie categoriei, respectiv tipului de transport;

6. efectuarea de către şcolile de conducători auto sau de către instructorii auto autorizaţi a pregătirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere fără respectarea programei de învăţământ şi a planului de învăţământ aprobate conform reglementarilor în vigoare;

7. nerespectarea de către şcolile de conducători auto a prevederilor în vigoare privind înscrierea cursanţilor, păstrarea la sediu a evidenţei cursanţilor şi a documentelor acestora, păstrarea la sediu a documentelor personalului care asigură pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor;

8. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a planifica efectuarea transporturilor rutiere şi de a întocmi programul de executare a acestora, astfel încât conducatorul auto să poată respecta prevederile legale în vigoare privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă, respectiv persoanele care efectuează activităţi mobile de transport rutier să poată respecta prevederile legale în vigoare privind timpul de muncă;

9. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier, după caz, a obligaţiei de a efectua transport rutier de persoane numai în limita numărului de locuri înscris în certificatul de înmatriculare sau, în cazul autovehiculelor clasificate pe stele sau categorii, în limita numarului de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare.

Printre încălcările minore se înscriu nerespectarea termenului de maximum 15 zile pentru comunicarea către autoritatea emitentă a pierderii, deteriorării sau sustragerii licenţei de transport/licenţei comunitare/licenţei de traseu, completarea necorespunzătoare de către operatorul de transport rutier a comenzii/contractului cu beneficiarul sau îmbarcarea/debarcarea persoanelor în alte puncte decât cele menţionate în comanda/contractul cu beneficiarul, în cazul efectuării transportului contra cost de persoane.

Av. Colţuc Marius

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here