OpANAF nr. 3309/2017, publicat ieri în Monitorul Oficial, modifică Formularul 050 – „Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului“, reglementat prin Ordinul nr. 3698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Cererea de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului se completează şi se depune de către contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, cu excepţia cazului în care contribuabilii îşi modifică domiciliul sau sediul social care reprezintă şi domiciliul fiscal.

Noutatea apare la completarea codului de identificare fiscală. La rândul 2 se completează cu:

  • codul unic de înregistrare, pentru persoanele fizice şi juridice, precum şi pentru alte entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, conform art. 82 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală);
  • codul de înregistrare fiscală, pentru:

a) persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia persoanelor juridice, precum şi a altor entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală;

b) persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia persoanelor fizice, precum şi altor entităţi care se înregistrează potrivit legii speciale la registrul comerţului, potrivit art. 82 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală;

c) codul numeric personal atribuit, potrivit legii speciale, persoanelor fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit art. 82 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală.

Cererea se completează în două exemplare, un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here