Un recent ordin al preşedintelului ANAF a modificat şi completat reglementările privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal.

Ordinul nr. 2070/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 706 din 12.09.2016. 

Evoluţia recentă a reglementărilor legale

Anul trecut, Executivul a emis Ordonanţa nr. 39/2015, publicată în Monitorul oficial nr. 655/2015 şi prin care a fost abrogată reglementarea anterioară dată prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001. Pe lângă alte noutăţi, ordonanţa din 2015 a scos avertismentul din lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal. Astfel, art. 4 alin.(2) din ordonanţă prevede că “faptele sancţionate contravenţional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal”, prin excepţie de la regula din alineatul (1) al aceluiaşi  art. 4 care prevede că “ în cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară”.

OG nr. 39/2015 a fost aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 327/2015.

În aplicarea ordonanţei, a fost dată Hotărârea Guvernului nr. 1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare.

Alte reglementări de punere în aplicare au mai fost:

  • Procedura ANAF de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal,  din 05.10.2015;
  • OpANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal, în vigoare de la 12.10.2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 759/2015.

Ordinul nr. 2.594/2015 face obiectul modificărilor aduse prin recentul OpANAF nr. 2070/2016. 

Ce noutăţi aduce ordinul de modificare?

Faptele înscrise în cazier. În primul rând, reglementările la nivel de ANAF sunt puse de acord cu Hotărârea Guvernului nr. 1000/2015, prin care a fost extinsă lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor.

Acestea sunt:

1. Fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control (cf. art. 3 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare)

2. Refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie (cf. art. 4 din Legea nr. 241/2005);

3. Împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale (cf. art. 5 din Legea nr. 241/2005);

4. Deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special (cf. art. 7 alin. (1) din Legea nr. 241/2005);

5. Tipărirea, folosirea, deţinerea sau punerea în circulaţie, cu ştiinţă, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate (cf. art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005). 

Competenţe ale organelor fiscale. Au fost extinse competenţe de întocmire a fişelor de înscriere a faptelor în cazier pentru toate organele fiscale care au atribuţii de constatare a faptelor, de natură a fi înscrise în cazier, şi de aplicare a sancţiunilor, nu doar pentru organele cu atribuţii de control. Astfel, ca urmare a acestei extinderi, fişele de înscriere a faptelor care constituie contravenţii, care se constată de organele fiscale cu atribuţii de administrare a veniturilor statului (ex. pentru nedepunerea la termen a declaraţiilor de înregistrare fiscală/de menţiuni) se întocmesc de aceste organe fiscale.

În plus, ţinând cont de înfiinţarea administraţiilor pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, au fost clarificate dispoziţiilor procedurale prin care sunt stabilite organele fiscale teritoriale competente pentru gestionarea cazierului fiscal.

De asemenea, au fost stabilite reguli de întocmire a fişelor de înscriere în cazierul fiscal a contravenţiilor constatate de organe din afara Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care au atribuţii de aplicare a sancţiunilor pentru unele fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal. Astfel, spre exemplu, informaţiile privind faptele sancţionate contravenţional de către organele constatatoare din afara agenţiei se scot din evidenţa cazierului fiscal la cererea contribuabilului, într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor, la cererea contribuabilului. 

Ai
nevoie de OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here