În data de 9 decembrie a avut loc reuniunea Consiliului Ocupare, Politică Socială, Sănătate şi Afacerile Consumatorului (EPSCO).
Pe ordinea de zi s-au numărat la activităţi legislative:
adoptarea rapoartelor de progrese referitoare la directiva privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe şi la directiva referitoare la tratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;
dezbaterea pentru găsirea unei abordări generale a Consiliului cu privire la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forţei de muncă (SPOFM), respectiv privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, analiză generală a aplicării directivei cadru, Directiva 96/71/CE.
În cadrul secţiunii activităţi non-legislative, miniştrii au participat la o dezbatere privind:
prezentarea analizei anuale de către Comisie a Creşterii 2014 şi de aprobare a tabloul de bord cu indicatorii sociali şi de ocupare anunţat în Comunicarea Comisiei privind dimensiunea socială a Uniunii Economice şi Monetare, precum şi elementele principale ale Comunicării privind Cadrul pentru stagii de calitate, document care a fost publicat în data de 4 decembrie, urmând ca, ulterior, miniştrii să aibă posibilitatea de a interveni în plen;
proiectul raportului privind Garanţia pentru tineret şi Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri şi schimb de idei privind indicatorii sociali, monitorizarea rezultatelor de ocupare, condiţionalitatile ex-ante ale reformelor şi a fost aprobat Monitorul Performaţei Ocupării Forţei de Muncă.
Cu aceeaşi ocazie, au fost prezentate proiectul de concluzii privind eficacitatea instrumentelor instituţionale de promovare a femeilor şi a egalităţii de gen şi proiectul de recomandare a Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre (documente care au fost supuse adoptării).
La finalul consiliului de miniştri, reprezentantul Comisiei Europene a prezentat Comunicarea privind libera circulaţie, un subiect sensibil în contextul atacurilor recente, din spaţiul public al unor state membre, împotriva liberei circulaţii a lucrătorilor/persoanelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here