Legislația muncii prevede amenzi usuturătoare ori de câte ori se constată săvârșirea contravențiilor, acestea fiind constatate şi aplicate de către inspectorii de muncă.
Mai jos puteți regăsi faptele care, în conformitate cu legislația muncii, constituie contravenții.
Se sancționează cu amendă de la 300 la 1.000 de lei:
refuzul eliberării de către angajator, la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, a unui document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.
Se sancționează cu amendă de la 300 la 2.000 de lei:
nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară. n prezent salariul minim brut pe țară este de 850 de lei, dar acesta va fi majorat, în scurt timp, la 900 de lei brut.)
Se sancționează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei:
prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă.
Se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.000 de lei:
neîndeplinirea obligației angajatorului ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
Se sancționează cu amendă de la 1.500 la 3.000 de lei:
împiedicarea sau obligarea, prin ameninţări ori prin violenţe, a unui salariat sau a unui grup de salariaţi să participe la grevă ori să muncească în timpul grevei;
nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară;  (De exemplu, nerespectarea poate fi cu privire la interdicția efectuării orelor suplimentare în cazul contractelor de muncă cu timp parțial, neacordarea de zile libere sau compensarea orelor suplimentare, depășirea numărului maxim de ore suplimentare permis de lege sau, în cazul depășirii acestui număr (datorită specificului activității angajatorului) neinformarea autorităților competente cu privire la acest aspect.)
nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;
încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte;
încadrarea în muncă a unui salariat în lipsa unui certificat medical prealabil care atestă aptitudinea persoanei de a presta munca respectivă;
încălcarea de către angajator a obligaţiei de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat;
nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei. (Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.)
Se sancționează cu amendă de la 1.500 la 5.000 de lei:
neacordarea indemnizaţiei ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă. (Excepție de la acest cuantum al indemnizației este în cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depăşesc 30 de zile lucrătoare, când angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la cinci zile la patru zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.)
Se sancționează cu amendă de la 2.000 la 5.000 de lei:
stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale.
Se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei:
neacordarea salariaților a zilelor de sărbătoare legală;
în cazul salariaților care lucrează în unități sanitare sau cele de alimentație publică acolo unde, datorită specificului activității acordarea zilelor de sărbătoare legală nu este posibilă, neacordarea de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile sau atunci când nici compensarea cu zile libere nu este posibilă, neacordarea unui spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru;
perceperea unei taxe salariaţilor temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 de lei.
Se sancționează cu amendă de la 5.000 la 20.000 de lei:
neaplicarea hotărârilor Guvernului prin care se stabilesc programe de lucru adecvate pentru unităţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate, a căror aplicare este obligatorie.
Se sancționează cu amendă de la 10.000 la 20.000 de lei:
primirea la muncă a până la cinci persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit prevederilor legale. (Prevederile legale stipulează că un contract individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.)
––––––––––(P)––––––––––
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.
Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.
Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: FreeImages.com

comentarii

1 COMENTARIU

  1. este o firma de canapele SC IDEA RELAX LEATHER SRL in loc aninoasa jud hd unde angajati sun obligati sa lucreze zi de zi peste program inclusiv sambata duminica iar in cursul saptamani programul fiind de 8 ore ei stau chiar 12-13 ore cei de la protectia munci vad ca nu iau nici o masura. daca sar face un control amanuntit pentru scoate la iveala escrocheriile pe care le fac acesti patroni italieni iar prinde usor exista si un pontaj digital pe baza de amprenta a muncitorului.oameniilor le ieste frica sa faca plangere ca asi pierd locul de munca apropo de ilegalitati pe fisa de plata nu le trece orele suplimentare pe care le presteaza in rest este trecut ca prema. pe deasupra nu li se cuvin nici zile libere pentru orele care le presteaza

  2. Buna seara. Am fost la un interviu si mi s-a prezentat un post cu anume o serie de atriburii. Am luat interviul, acceptat conditiile si am fost chemat pentru semnarea contractului. Am semnat contractul. Dupa semnarea contractului mi s-a adus la cunostinta faptul ca voi avea alte atributii, total diferite fata de cele discutate la interviu. Unde s-ar putea incadra aceasta neregula? Unde anume in legislatia muncii se incadreaza aceasta neregula?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here