Cele trei noi acte normative analizate astăzi creează cadrul normativ și adoptă modificări pentru rectificarea bugetului de stat și rectificarea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2014. Astfel, în continuare vă prezentăm o analiză punctuală centrată pe reglementările introduse de:

Noutăţi introduse de OUG nr. 73/2014

Prin OUG nr. 73/2014, se creează cadrul normativ pentru adoptarea unor rectificări bugetare în luna decembrie. Ordonanța introduce două excepții:

  • prin derogare de la legea finanțelor publice, în anul 2014, se pot adopta rectificări ale legii bugetului de stat și după data de 30 noiembrie. În lipsa acestei derogări, conform legii finanțelor publice, nu se pot efectua modificări ale legii bugetului de stat în luna decembrie.
  • doua derogare este adusă față de prevederile Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară. Conform excepției, în anul 2014, se pot adopta mai mult de două rectificări bugetare. În lipsa acestei derogări, într-un an fiscal nu pot fi adoptate decât două rectificări bugetare.

Acest act normativ creează prezumția de legalitate pentru următoarele două acte normative, ce le analizăm.

Rectificarea bugetului de stat pe 2014

Prin OUG nr. 74/2014 se aduce o modificare semnificativă a bugetului de stat, reducându-se veniturile bugetate cu suma de 2.065,9 milioane lei și cu suma de 154,1 milioane lei pentru cheltuieli. În același timp, se majorează deficitul cu suma de 2.220 milioane lei.

Pe ansamblu, este o rectificare negativă, deoarece se diminuează veniturile bugetare. Însă, analizată în amănunt, este o veste optimistă din punctul de vedere al bugetului general consolidat, respectiv observăm că diferența între prognozele bugetare privind veniturile realizate și cele efectiv realizate este în sumă mai mică de 500 milioane euro, lucru absolut remarcabil în contextul bugetelor din ultimii 10 ani.

Practic, observăm că în luna decembrie va fi alocată o sumă foarte mare către diverse activități, cel puțin egală cu deficitul bugetar majorat.

Legiuitorul a decis să aloce fonduri bugetare pentru cel puțin 20 de programe bugetare, iar noi vom trece în revistă câteva dintre aceste situații, sugerând persoanelor interesate să analizeze mai în detaliu această ordonanță, dacă se află în situația de a fi în sfera acestor alocații bugetare.

Guvernul alocă fonduri suplimentare pentru:

  • participarea la fondurile cu finanțare externă nerambursabile;
  • achiziția de autoutilitare și autovehicule de către instituții din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
  • alocarea de sume pentru bugetul local;
  • alocarea de sume pentru plata drepturilor salariale stabilite de instanțele de judecată în favoarea personalului din unitățile de învățământ.

Desigur, alocarea unor plăți de natură salarială va conduce la impozitarea sumelor cu impozitele datorate pe venitul din salarii și asigurări sociale, lucru de altfel bine cunoscut.

De reținut este situația în care plata impozitelor și taxelor aferente acestor venituri se va face până în data de 19 decembrie 2014 inclusiv, situație ce conduce la opinia că această zi va fi data ultimei zile bugetare în care se pot face plăți către buget în anul 2014.

Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2014

OUG nr. 75/2014 aduce o modificare foarte interesantă în structura bugetului asigurărilor sociale. Bugetul asigurărilor sociale pentru pensii se majorează cu suma de 48.593 mii lei. Însă, această majorare este dată de majorarea veniturilor curente cu suma de 688.963 mii lei, concomitentă cu diminuarea subvenției încasate din bugetul de stat cu suma de 640.370 mii lei.

Ce reținem? Tendința este foarte importantă, respectiv se constată o majorare a încasărilor de la operatorii economici a contribuției la pensii, concomitent cu reducerea finanțării bugetului de pensii din bugetul de stat.

În acest sens, dacă tendința se păstrează și în anul 2015, reducerea CAS datorată de angajator cu 5 puncte procentuale, aplicabilă de la 1 octombrie 2014, nu mai este chiar atât de nesustenabilă și nu ar genera alte impozite pentru suplinire. Urmează să vedem o situație concretă după primele 6 luni ale anului 2015. Pentru bugetul asigurărilor de șomaj, dar și pentru fondul pentru garantarea creanțelor salariale, se observă tendințe similare.

În termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe, ordonatorii principali de credite vor comunica Ministerului Finanțelor influențele modificărilor generate de aceste acte normative preluate în bugetele proprii.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here