În Monitorul Oficial nr. 455 din 24.07.2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici.
Actul normativ aprobă formatul raportărilor contabile la data de 30 iunie 2013 şi abrogă reglementările anterioare existente cu privire la raportarea semestrială.
abrogareSursa foto: Lege5 Online

Până la ce dată se depun raportările semestriale?

Raportările semestriale se depun până cel mai târziu în data de 16 august 2013 (această dată este într-o zi de vineri). Reamintim şi faptul că data de 15 august 2013 este zi nelucrătoare, conform prevederilor Codului muncii.

Cine depune raportările semestriale?

Depun raportări semestriale operatorii economici care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei şi care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 3055/2009 privind contabilitatea.
De asemenea, depun raportări semestriale operatorii economici care conduc contabilitatea conform Standardelor internaţionale de raportare IFRS, care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei.
Actul normativ stabileşte că valoarea cifrei de afaceri analizată pentru stabilirea indicatorului mai sus amintit se regăseşte în situaţiile financiare anuale pentru anul 2012.

Cine NU depune raportările semestriale?

Ordinul enumeră punctual cine nu depune raportări semestriale cu data de 30 iunie 2013, respectiv operatorii economici care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mică de 220.000 de lei.
Nici societăţile comerciale înfiinţate în anul 2013 n-au obligaţia să depună raportări semestriale, având în vedere că nu aveau cum să realizeze o cifră de afaceri în anul 2012.
Nu depun raportări semestriale nici societăţile care au fost în inactivitate de la înfiinţare, precum şi societăţile aflate în inactivitate temporară în anul 2013.
De asemenea, nu depun raportări semestriale nici societăţile aflate în lichidare.

Ce format au raportările semestriale?

Din punctul de vedere al formatului, nu am identificat modificări substanţiale, respectându-se conţinutul existent în ultimii ani.
Raportările semestriale cuprind:
• Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
• Contul de profit şi pierdere;
• Date informative.
Reamintim şi faptul că subunităţile fără personalitate juridică (sucursalele) aparţinând persoanelor juridice străine, dacă îndeplinesc plafoanele mai sus amintite, depun şi acestea raportările semestriale.
Depun raportări semestriale şi persoanele juridice române care au exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic. În mod uzual, acestea sunt filialele unor societăţi străine care au un alt exerciţiu financiar decât anul calendaristic şi este necesară schimbarea exerciţiului fiscal pentru consolidarea conturilor.

Cum se pot depune raportările semestriale?

Raportările semestriale se depun astfel:
• în format electronic, prin utilizarea semnăturii electronice, accesând portalul www.e-guvernare.ro;
• în format tipărit, la registratura organului fiscal la care este arondat respectivul contribuabil;
• prin poştă, cu confirmare de primire.
Pentru utimele două situaţii este necesară salvarea pe un suport magnetic şi în format electronic a raportărilor semestriale.
Notă: Ordinul MFP nr. 1013/2013 poate fi consultat integral şi gratuit pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora. Cumpără un abonament de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here