În Monitorul Oficial nr. 385 din 28.06.2013 a fost publicat Ordinul nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010.

Actul normativ prezintă câteva exemple privind deducerea la calculul impozitului pe profit a provizioanelor şi a altor valori pentru depreciere, constituite de bănci, urmând mecanismul IFRS.
Obligaţia de constituire a provizioanelor tehnice de către bănci este dată de Regulamentul BNR nr. 3/2009, iar contabilitatea şi înregistrările în situaţiile financiare anuale pentru instituţiile financiare va ţine cont de IFRS.

La deducerea provizioanelor, acest ghid ţine cont de prevederile de la art. 22 din Codul fiscal, ce stabileşte că sunt deductibile cheltuielile cu provizioanele conform normelor tehnice stabilite de BNR.

Însă datorită faptului că situaţiile financiare sunt conforme cu IFRS, există diferenţe faţă de normele BNR.

Ghidul explică cum vor fi tratate din punctul de vedere al impozitului pe profit aceste diferenţe.

UNUL DINTRE EXEMPLE: “RETRATAREA FONDULUI COMERCIAL”

O instiţutie financiară achiziţionează o participaţie la o altă entitate în valoare de 12000 de lei, din care valoarea activelor achiziţionate tangibile este de 10000 de lei.
În acest caz, se identifică un fond comercial de 2000 de lei, reprezentând diferenţa între costul de achiziţie şi valoarea activelor identificabile.
Presupunând că acest fond comercial se amortizează într-o perioadă de cinci ani, rezultă o amortizare anuală de 400 de lei.
Însă din punct de vedere fiscal fondul comercial nu este amortizabil, prin urmare cheltuiala cu amortizarea este nedeductibilă la determinarea impozitului pe profit, conform art. 24 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal.

Ghidul mai prezintă şi alte exemple, cum ar fi aplicarea unor filtre prudenţiale şi, implicit, ajustările pentru deprecieri, prezentând mai multe studii de caz în acest sens.

De asemenea, ghidul prezintă şi câteva exemple privind reevaluarea activelor imobilizate analizate atât din punctul de vedere al cheltuielii cu deprecierea activelor, cât şi tratamentul fiscal al reevaluării.

Ordinul nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni poate fi consultat pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here