Reglementarea în materie a fost stabilită recent prin O.U.G. nr. 34/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 427/2014) privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014, în vigoare de la 13 iunie, a abrogat – de la aceeaşi dată – ordonanţa nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale, republicată în Monitorul Oficial nr. 168/2008.
Noua reglementare defineşte contractul în afara spaţiilor comerciale ca fiind orice contract dintre un profesionist şi un consumator, într-una dintre următoarele situaţii:
încheiat în prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului;
încheiat ca urmare a unei oferte din partea consumatorului în aceleaşi circumstanţe ca cele menţionate deja;
încheiat în spaţiile comerciale ale profesionistului sau prin orice mijloace de comunicare la distanţă, imediat după ce consumatorul a fost abordat în mod personal şi individual, într-un loc care nu este spaţiul comercial al profesionistului, în prezenţa fizică simultană a acestuia şi a consumatorului;
încheiat în cursul unei deplasări organizate de profesionist cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde consumatorului produse sau servicii.
Avem şi o nouă definiţie pentru spaţiul comercial, care poate fi o unitate imobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în permanenţă sau o unitate mobilă de vânzare cu amănuntul, în care profesionistul îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.

Condiţii de formă ale contractelor

Ordonanţa stabileşte informaţiile pe care profesionistul este obligat să le pună la dispoziţia consumatorului, pe suport hârtie sau pe un alt suport durabil (care permite stocarea informaţiilor şi reproducerea neschimbată a acestora).

Profesionistul trebuie să vă pună la dispoziţie un exemplar original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport hârtie sau, dacă sunteţi de acord, pe un alt suport durabil, inclusiv, dacă este cazul, confirmarea acordului dvs. prealabil la furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul dvs. şi după ce aţi confirmat că aţi luat cunoştinţă de faptul că vă  pierdeţi dreptul la retragere.

În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, unde aţi solicitat expres serviciile profesionistului pentru a efectua lucrări de reparaţie sau de întreţinere, iar profesionistul şi consumatorul îşi îndeplinesc imediat obligaţiile contractuale care le revin, iar suma care trebuie plătită de consumator nu depăşeşte echivalentul a 200 de euro la cursul BNR din ziua respectivă, profesionistul are o serie de obligaţii faţă de dvs. Astfel, el trebuie să vă informeze despre:
identitatea sa, cum ar fi denumirea sa comercială;
adresa poştală la care profesionistul este stabilit, precum şi, în cazul în care există, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică ale acestuia la care poate fi efectiv contactat şi, dacă este cazul, adresa poştală şi identitatea profesionistului în numele căruia acţionează.
Oferantul trebuie, de asemenea, să vă pună la dispoziţie informaţii referitoare la preţ sau la maniera de calculare a preţului, împreună cu o estimare a costului total, pe suport hârtie sau, cu acordul dvs., pe un alt suport durabil. Ordonanţa prevede toate informaţiile obligatorii pe care trebuie să le conţină confirmarea contractului.

Dreptul de retragere

Ca regulă generală, consumatorul beneficiază de o perioadă de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere. Într-un asemenea caz, consumatorul va suporta eventualele cheltuieli suplimentare în cazul în care a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de profesionist.
De asemenea, consumatorul este cel care suportă costurile directe legate de returnarea produselor, cu excepţia cazului în care profesionistul acceptă să suporte acele costuri sau în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de consumator. În cazul contractelor în afara spaţiilor comerciale, în cazul cărora produsele au fost livrate la domiciliul consumatorului la momentul încheierii contractului, profesionistul preia produsele pe cheltuiala sa dacă produsele, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poştă.

ATENŢIE! În cazul în care nu aţi primit informaţii despre dreptul de retragere, perioada de retragere expiră la 12 luni de la sfârşitul perioadei iniţiale de retragere de 14 zile.

Cum vă exercitaţi dreptul de retragere

Înainte de expirarea perioadei de retragere, vă exprimaţi decizia luată fie prin folosirea modelului de formular de retragere, fie prin orice altă declaraţie neechivocă în acest sens.
Important de reţinut este prevederea din ordonanţă potrivit căreia sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere revine consumatorului.
Prin exercitarea dreptului de retragere, se pune capăt obligaţiilor părţilor contractuale, după caz, de a executa contractul la distanţă sau contractul în afara spaţiului comercial, sau de a încheia un contract la distanţă sau în afara spaţiului comercial, în cazul în care consumatorul a efectuat o comandă.

Ordonanţa stabileşte obligaţiile care revin profesionistului, precum şi consumatorului, în cazul retragerii (rambursări, recuperarea produselor, acoperirea eventualelor pierderi din deteriorări etc.).

––––––––––––(P)––––––––––––

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod_fl

Foto articol: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here