21 Ianuarie, 2018

Ce reţinem din noile prevederi introduse de Guvern prin OUG nr. 107/2013?

În Monitorul Oficial nr. 782/2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare.

Prezentul act normativ se adresează în principal instituţiilor publice, iar ordonanţa cuprinde reglementări diversificate, de la posibilitatea majorării unor salarii pentru personalul din autorităţile de management, ce operează cu fonduri structurale, la proceduri de echilibrare a unor bugete locale, prin defalcarea unor sume din TVA sau alocarea unor sume către Ministerul Sănătăţii, într-un progam de combatere a bolilor transmisibile (SIDA, tuberculoză, malarie).

Actul normativ introduce şi o procedură privind plăţile efectuate de APDRP către ordonatorul de credite, cu privire la TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Să analizăm câteva dintre prevederile ordonanţei:

a) se modifică OUG nr. 61/2011 privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare, în sensul că aceste cheltuieli de investiţii ale acestor unităţi pot fi suportate şi de la bugetul de stat.

Aceste regii aeroportuare pot presta un seviciu economic de interes general, prin încredinţare directă de către Consiliul judeţean. Se va respecta procedura ajutorului de stat.

b) În vederea echilibrării bugetelor locale, sumele defalcate din TVA şi nerepartizate se pot aloca pentru judeţe şi municipiul Bucureşti în vederea achitării plăţilor restante înregistrate la data de 29 noiembrie 2013.

Până în data de 17 decembrie 2013, unităţile administrativ-teritoriale au putut depune la direcţiile regionale ale finanţelor publice documentaţiile pentru solicitarea alocării fondurilor.

Documentaţiile au fost reglementate anterior prin OG nr. 17/2013, cu modificări ulterioare.

Repartizarea şi alocarea sumelor se va efectua până la data de 31 decembrie 2013.

c) Începând cu 1 ianuarie 2014, prin excepţie de la OUG nr. 103/2013, se pot efectua majorări de salarii pentru personalul din autorităţile de management, cu scopul creşterii competitivităţii absorbţiei fondurilor europene.

Procedura efectivă se va realiza prin ordin comun al Ministerului Fondurilor Europene şi a ordonatorilor principali de credite în sfera autorităţii de management.

d) Se aprobă suma de 1945 de mii de lei pentru derularea fazei a III-a pentru aplicarea programului de sănătate, controlul tuberculozei, combaterea HIV, SIDA.

Mai reţinem şi faptul că OUG nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile introduce o nouă procedură privind decontarea fondurilor structurale.

Ca şi observaţie cu caracter general, observăm că se reduc atât termenele de plată, cât şi unele măsuri de verificare a corectitudinii plăţilor efectuate de Trezoreria statului.

În mod similar, este introdusă şi o procedură de decontare a TVA pentru cheltuielile declarate eligibile sau neeligibile, în funcţie de situaţia concretă.

Dacă proiectul presupune plata unui avans, ordonanţa stabileşte posibilitatea plăţii acestui avans contra unei garanţii de 110% din suma avansului.

Garanţia poate să fie sub forma unei scrisori de garanţie bancară sau a unei scrisori eliberate de fondurile de garantare înregistrate la BNR.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu