În Monitorul Oficial nr. 0185 din 03.04.2013 a fost publicat OMFP nr. 393/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora.

Ordinul nu aduce modificări semnificative în procedura obţinerii certificatului de atestare fiscală, însă introduce o noutate absolută, respectiv certificatul de atestare fiscală poate fi solicitat şi obţinut de orice terţ ce deţine părţi sociale la o societate comercială.

Modificarea principală a cadrului normativ constă în a reglementa modul în care orice deţinător de părţi sociale poate să solicite un certificat de atestare fiscală, din care să rezulte situaţia datoriilor la buget ale societăţii la care deţine părţi sociale.

Conform ordinului, autoritatea fiscală are dreptul să verifice dacă solicitantul este deţinător de părţi sociale şi este îndreptăţit să poată solicita şi să obţină un certificat de atestare fiscală.

* Cine mai poate obţine certificatul de atestare fiscală?

– contribuabilii persoane juridice sau persoane fizice autorizate;

– autorităţile publice;

– autoritatea fiscală, din oficiu, dacă se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale a contribuabilului.

* Cererea pentru obţinerea certificatului de atestare fiscală

Cererea privind obţinerea certificatului de atestare fiscală trebuie să conţină următoarele elemente:

 – datele de identificare ale solicitantului;

 – datele de identificare ale contribuabilului;

 – temeiul legal al solicitării;

 – scopul solicitării.

Vă reamintim şi alte prevederi aplicabile pentru obţinerea certificatului de atestare fiscală:

 – cererea se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin transmitere electronică;

 – în vederea eliberării certificatului, autoritatea fiscală verifica dosarul contribuabilului, fişa pe plătitor a acestuia, precum şi existenţa unor sume de rambursat;

 – se necesită un timbru fiscal care la data prezentei are valoarea de 2 lei, indiferent de numărul de exemplare solicitate la eliberare.

* Ce reţinem?

 – ordinul intra în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare, respectiv cu dată de 1 mai 2013;

 – termenul oficial de eliberare a certificatului este de 5 zile de la depunerea cererii, însă se prelungeşte cu termenul de reglare a fişei dacă nu sunt înregistrate declaraţiile depuse sau plăţile efectuate;

 – se modifică formatul de cerere, iar solicitantul are obligaţia să precizeze în mod clar scopul obţinerii certificatului;

 – certificatul poate fi obţinut în mai multe exemplare originale.

Ordinul MFP nr. 393/2013 este în curs de actualizare pe www.Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems, şi va putea fi consultate în curând.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here