23 Februarie, 2018

Ce reţinem din modificarea şi actualizarea formularelor 221, 230 şi 260?

În Monitorul Oficial nr. 244 din 29 aprilie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 476/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Actul normativ actualizează conţinutul mai multor formulare declarative, în principal cele utilizate în scopul impozitării veniturilor din activităţile agricole, realizate de persoane fizice ce cresc animale sau cultivă plante agricole.

Sunt modificate şi actualizate următoarele formulare:

-
Formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit“, cod 14.13.01.13/9;

-
Formularul 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale“, cod 14.13.02.13./3a;

- Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv…”, cod 14.13.04.13.  

De ce se necesită modificarea formularelor?

Prin OG nr. 8/2013 privind modificarea Codului fiscal, cu intrarea în vigoare în 01.02.2013, persoanele fizice ce desfăşoară activităţi agricole şi realizează venituri din creşterea animalelor şi cultivarea plantelor au calitate de contribuabil la impozitul pe venit.

Impozitarea este realizată pe baza tranşelor de venit adoptate deja prin OG nr. 8/2013 şi HG nr. 84/2013, iar prin prezentul act normativ se realizează procedura declarării şi comunicării sumelor de plată.

În esenţă, persoanele ce deţin mai mult de două vaci, zece oi sau cultivă mai mult de două hectare de cereale au obligaţii declarative pentru impozitul pe venit. Desigur, aceste sume vor fi luate în calcul în funcţie de situaţia proprie pentru baza de calcul la contribuţia la asigurările sociale de sănătate sau pensii.

Când se depune formularul 221?

Formularul se depune până în data de 25 mai a anului curent, pentru veniturile estimate la realizare în acest an.

Unde se depune formularul?

Declaraţiile se depun:

a) la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;


b) la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice (cu domiciliul în străinătate).

La ce termene se achita impozitul?

Impozitul se achită în două tranşe egale:

a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;

b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

***

Merită reţinut că actul normativ enumeră şi câteva situaţii când nu se depun declaraţii de impunere şi implicit nu se datorează impozit pentru:

- terenuri necultivate;

- terenuri pe care se cultivă masa verde şi cele destinate fâneţelor şi păşunilor;

- terenuri date în arendă, având în vedere că există o altă procedură de impozitare a venitului.

Câteva cuvinte despre utilizarea declaratiei 230 - „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual”:

Dacă în anul 2012
aţi realizat venituri de natură salarială, sau venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor sau drepturi de proprietate intelectuală, legiuitorul a prevăzut dreptul dvs. să decideţi destinaţia virării unui procent de 2% din impozitul pe venit plătit la bugetul de stat, în temeiul art. 57 alin. (4) si art. 78 alin. (2) din
Codul fiscal.

Cine poate beneficia de aceste sume?

Pot beneficia de aceste sume entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Salariaţii care decid redirecţionarea sumelor vor depune formularul 230 la ANAF, în circumscripţia unde contribuabilul are domiciliu fiscal. Declaraţia se poate trimite prin poştă sau direct la registratura autorităţii fiscale.

Până la ce termen se poate face redirecţionarea impozitului? Termenul până la care se poate exercita acest drept este 25 mai 2013.

Pentru contribuabilii ce desfăşoară activităţi independente sau alte venituri ce se impozitează în sistem real, redirecţionarea impozitului se face prin completarea declaraţiei de venit (formularul 200). Reamintim şi faptul că pentru anul 2012 termenul de depunere a declaraţiei 200 privind impozitul pe venitul anual este tot data de  25 mai 2013.

Ordinul nr. 476/2013 poate fi consultat pe Lege5.ro - noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 de AICI.

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu