Avem în vedere, în această materie, dispoziţiile din Codul fiscal, prevăzute la articolele 57 şi 59, precum şi Normele de aplicare, cu recentele modificări aduse prin H.G. nr. 84/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 136 din 14.03.2013.

Art. 57 Cod fiscal prevede, la alineatul (2) litera a) că impozitul lunar se determină la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, şi următoarele:

– deducerea personală acordată pentru luna respectivă;

– cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;

– contribuţiile la fondurile de pensii facultative, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei a 400 euro.

În ce priveşte obligaţiile declarative, potrivit art. Art. 59 Cod fiscal, astfel cum este în vigoare de la 1 ianuarie 2012, în temeiul modificărilor aduse prin O.G. nr. 30/2011, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului au obligaţia să completeze şi să depună declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat, potrivit art. 93 alin. (2) Cod fiscal.

venit
Sursa foto: Lege5.ro

Plătitorul de venituri este obligat să elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care să cuprindă cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat în cursul anului, deducerile personale acordate, impozitul calculat şi reţinut. Documentul eliberat contribuabilului, la cererea acestuia, nu reprezintă un formular tipizat.

Precizările din Norme, în această materie au fost modificate, aşa cum am arătat în introducere.

În ce priveşte subiectul propus, declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru angajaţii care au fost detaşaţi la o altă entitate se completează de către angajator sau de către plătitorul de venituri din salarii în cazul în care angajatul detaşat este plătit de entitatea la care a fost detaşat.

În situaţia în care plata venitului salarial se face de entitatea la care angajaţii au fost detaşaţi, angajatorul care a detaşat comunică plătitorului de venituri din salarii la care aceştia sunt detaşaţi date referitoare la deducerea personală la care este îndreptăţit fiecare angajat.

venit2
Sursa foto: Lege5.ro

Pe baza acestor date plătitorul de venituri din salarii la care angajaţii au fost detaşaţi întocmeşte statele de salarii şi calculează impozitul, în scopul completării declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.

Corelativ, mai amintim şi o altă situaţie specifică, a cărei reglementare a fost introdusă în Norme prin aceeaşi Hotărâre de Guvern nr. 84/2013. Astfel, prin punctul 1271 nou introdus se prevede că plătitorii de venituri din salarii au obligaţia de a completa declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit şi pentru veniturile din salarii plătite angajaţilor pentru activitatea desfăşurată de aceştia în străinătate, indiferent dacă impozitul aferent acestor venituri a fost sau nu calculat, reţinut şi virat. La completarea declaraţiei, plătitorii de venituri din salarii identifică persoanele care în cursul anului precedent au desfăşurat activitate salariată în străinătate.

Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here