Momentul fericit din viaţa dvs. este consemnat de notar în temeiul Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale şi procedura de înscriere şi consultare a acestuia.

Normele au fost aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1786/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 666 din 19 septembrie, cu menţiunea că prevederile intră în vigoare la la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată.

În Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, denumit în continuare R.N.N.R.M., organizat la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, se înscriu, pentru opozabilitate faţă de terţi, regimul matrimonial ales de soţi – comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională – precum şi orice schimbare ulterioară a regimului matrimonial ales. Alegerea regimului separaţiei de bunuri sau a regimului comunităţii convenţionale se face prin convenţie matrimonială. Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri şi regimul matrimonial al comunităţii convenţionale se înscriu în baza convenţiei matrimoniale prin care s-a ales.

Regimul matrimonial al comunităţii legale de bunuri se înscrie în baza actului de căsătorie pe care s-a făcut această menţiune, dacă soţii aleg la încheierea căsătoriei respectivul regim matrimonial.

Convenţia matrimonială, precum şi orice act prin care se modifică, se revocă sau se anulează aceasta se înscriu în R.N.N.R.M. pentru opozabilitate faţă de terţi.

Convenţia matrimonială se înscrie în R.N.N.R.M. numai după încheierea căsătoriei. Potrivit Normelor, evidenţa actelor notariale menţionate se ţine centralizat la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, pe suport material şi electronic, ambele forme fiind identice şi obligatorii.

Normele stabilesc menţiunile minimale care se înregistrează în Registru, îndeplinirea formalităţilor de publicitate, eliberarea de extrase certificate privind datele înregistrate în cuprinsul acestuia, verificarea în R.N.N.R.M., taxele percepute pentru înregistrare şi pentru interogare, cu menţiunea că sunt scutite de taxă cererile adresate R.N.N.R.M. de către autorităţile şi instituţiile publice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here