Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial nr. 381/2009, a fost modificată şi de Guvernul Cioloş, prin OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, în vigoare din 11 decembrie 2015.

Iată care sunt principalele elemente de noutate.

Garanţii

Reţinem că, prin norme aprobate prin hotărâre de Guvern se aprobă plafonul anual al garanţiilor care pot fi emise, condiţiile de acordare a acestora şi de eligibilitate a băncilor şi a persoanelor fizice beneficiare ale programului ”Prima casă”. Tot cu aceleaşi instrumente se aprobă şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale – element nou introdus în reglementare – şi a garanţiilor.

Notă: În caseta foto puteţi vedea o parte dintre modificările aduse de OUG nr. 57/2015 asupra OU nr. 60/2009 (stânga – forma veche, dreapta – forma nouă). Atenţie: Urmărirea modificărilor la nivel de paragraf este disponibilă doar abonaţilor Lege5.

primacasa_dec2015a
Sursa foto: Lege5.ro

Potrivit actului de bază care reglementează acordarea de facilităţi pentru prima casă, Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice pentru achiziţia sau construirea unei locuinţe în cadrul Programului.

Condiţii pentru a deveni beneficiar al Programului

În regulile generale, o primă condiţie – prevăzută la art. 1 alin. 104 lit. a) – pentru a intra în program este aceea ca, la data solicitării creditului garantat, persoana interesată să declare pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 m2.

În reglementarea de bază sunt prevăzute şi situaţii în care, beneficiarul Programului care deţine o locuinţă achiziţionată sau construită în cadrul Programului poate achiziţiona sau construi o nouă locuinţă în cadrul Programului cu îndeplinirea cumulativă a o serie de condiţii. Reţinem modificările aduse la unele din aceste condiţii, cuprinse în art. 1 alin. (104),  cu semnalarea că a dispărut alternativa refinanţării creditului iniţial. Astfel:

  • Creditul acordat iniţial în cadrul Programului să fie lichidat până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe în cadrul Programului. Observăm renunţarea la condiţia alternativă, anume posibilitatea de refinanţare a creditului iniţial prin acordarea celui de-al doilea credit în cadrul Programului pentru dobândirea sau construirea unui imobil care să aibă suprafaţa utilă mai mare decât a locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul Programului sau valoarea noii locuinţe rezultată din raportul de evaluare să fie mai mare decât valoarea evaluată la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului.

primacasa_dec2015b
Sursa foto: Lege5.ro

  • La data solicitării celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoană fizică declară pe propria răspundere fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, respectiv cea achiziţionată sau construită în cadrul Programului pe care urmează să o înstrăineze cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe care va fi achiziţionată sau construită în cadrul Programului, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită sau construită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp şi o a doua locuinţă, respectiv cea achiziţionată sau construită iniţial în cadrul Programului, pe care o va înstrăina cel târziu până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe care va fi achiziţionată în cadrul Programului.

La data lichidării creditului (fără alternativa refinanţării) acordat iniţial în cadrul Programului, se radiază ipoteca în favoarea statului şi a finanţatorului, privilegiul finanţatorului, precum şi interdicţiile de înstrăinare şi grevare cu sarcini instituite asupra imobilului achiziţionat sau construit iniţial în cadrul Programului.

Prin excepţie de la prevederile alin. (7), (7¹) şi (7²), în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (104), finanţatorul, cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul Programului, precum şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, chiar şi înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a locuinţei, cu condiţia lichidării creditului iniţial.

Ai nevoie de OUG  nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here