Greu de crezut că vreunul din utilizatorii LegeStart ar putea ajunge în situaţia de a conduce un tractor agricol sau forestier. Însă, pentru ca e vară, şi nu e rău să ne mai destindem puţin, vedeţi cu ce probleme se confruntă judecătorii şi la ce concluzie s-a ajuns după ce au pus în discuţie regimul de circulaţie aplicabil. Şi, nu mai puţin, cât ajută buna cunoaştere a legii.

Curtea de Apel Timişoara – Secţia penală a sesizat Înalta Curte de Casaţie și Justiţie pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind interpretarea dispoziţiilor art. 334 alin. (1) şi art. 335 alin. (1) din Codul penal, respectiv în ce măsură tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice devine asimilat autovehiculului, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat, potrivit legii, sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere întruneşte condiţiile de tipicitate a infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal.

Succinct, despre situaţia de fapt

Prin Sentinţa penală pronunţată de Judecătoria Deta în 2016, s-a dispus, printre altele, achitarea inculpatului C. I. I. pentru săvârşirea infracţiunilor de „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” şi „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prevăzute de art. 334 alin. (1) şi art. 335 alin. (1) din Codul penal.

Pentru a pronunţa această sentinţă, judecătoria a reţinut că, în data de 13.05.2015, inculpatul C. I. I. a condus, fără a poseda permis de conducere pentru vreo categorie, tractorul UTB-U650 cu seria […], cu numerele de înmatriculare […], care nu figura în baza de date, fiind radiat de drept din circulaţie, şi care tracta o remorcă tip cisternă ce nu avea aplicate numere de înmatriculare și înregistrare.

S-a apreciat că faptele de a conduce tractorul fără a poseda permis de conducere şi fără ca acesta să fie înmatriculat nu sunt prevăzute de legea penală, deoarece, potrivit art. 334 alin. (1) din Codul penal, se pedepseşte punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii.

Potrivit art. 335 alin. (1) din Codul penal, „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte”.

În O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 21/2014, la art. 6 pct. 6 şi pct. 30 sunt definite autovehiculul şi tractorul agricol sau forestier.

Astfel, se prevede că autovehicul este orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drumuri pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor.

Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Tractor agricol sau forestier este orice vehicul cu motor care circulă pe roţi sau pe şenile.

În reglementarea anterioară modificării aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 reglementa separat noţiunea de autovehicul, tractor şi tractor rutier. În nota de fundamentare a O.G. nr. 21/2014 s-a arătat că tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule în O.U.G. nr. 195/2002 în cadrul mai multor articole, definirea termenilor făcându-se conform cu Directiva nr. 126/2006. În acest act european sunt definite vehiculele anterior menţionate ca fiind două categorii separate și, ca urmare, tractoarele agricole sau forestiere sunt excluse din categoria autovehiculelor.

Din cauza faptului că definiţia tractorului prezintă o valenţă extinsă faţă de textul indicat prin directiva sus-menţionată, precum și a faptului că definiţia tractorului agricol sau forestier nu este în mod adecvat expusă, s-a arătat că se impune revizuirea modului de transpunere a acestor termeni pentru a asigura claritate și coerenţă în vederea atingerii scopului prevăzut de Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European. Ca atare, s-au modificat categoriile de la „autovehicul”, „tractor” și „tractor rutier” la „autovehicul” și „tractor agricol sau forestier”.

În speţa de faţă, tractorul condus de către inculpat nu se încadrează în categoria autovehiculelor, ci în categoria tractoarelor agricole și forestiere. Legiuitorul, la elaborarea Codului penal, nu a înţeles să sancţioneze și conducerea pe drumurile publice a unui tractor neînmatriculat și fără a poseda permis de conducere. Atunci când a înţeles să sancţioneze conducerea oricărui fel de vehicul, în anumite circumstanţe, a folosit sintagma „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul„, așa cum se prevede la art. 335 alin. (2), art. 336 alin. (1) și art. 337 alin. (1) din Codul penal.

În același sens s-a arătat că, în reglementarea contravenţiilor în O.U.G. nr. 195/2002, atunci când legiuitorul a vrut să sancţioneze și fapte legate de conducerea unui tractor agricol sau forestier, a făcut-o în mod expres, arătând, spre exemplu, la art. 100 alin. (1) pct. 6, pct. 7, art. 101 alin. (1) pct. 1 că se sancţionează, constituind contravenţie, „conducerea unui autovehicul și tractor agricol sau forestier”. Alteori, când nu a înţeles să sancţioneze și fapta conducătorului unui tractor s-a folosit sintagma „conducerea unui autovehicul”, spre exemplu la art. 99 alin. (1) pct. 1, pct. 17. În fine, atunci când a dorit să sancţioneze fapta conducătorului oricărui vehicul, s-a folosit sintagma „conducerea pe drumurile publice a vehiculelor”, spre exemplu, la art. 99 alin. (1) pct. 7, pct. 16, pct. 17, pct. 18 ori art. 101 alin. (1) pct. 3 și 17 etc.

Așadar, neincluzând în conținutul art. 334 alin. (1) și art. 335 alin. (1) din Codul penal sintagma „tractor” ori „tractor agricol sau forestier”, rezultă că legiuitorul nu a înţeles să sancţioneze această faptă.

Împotriva acestei soluţii a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, criticând soluţia de achitare, pentru motive prezentate pe larg în hotărârea pronunţată de ÎCCJ, pe care o prezentăm aici.

Urmare a interpretării date de Parchet, s-a invocat utilitatea formulării unei sesizări a Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie pentru dezlegarea chestiunii de drept.
 
Înalta Curte a cerut puncte de vedere ale curţilor de apel (unde, evident, au existat interpretări diferite, cea majoritară fiind totuşi în sensul că nu se poate vorbi de o infracţiune), a fost revăzută jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, a instanţelor judecătoreşti, s-a cerut opinia unor specialişti – cadre universitare, precum şi opinia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie (care a solicitat Înaltei Curţi să dea următoarea dezlegare chestiunii de drept cu care a fost învestită: „tractorul agricol sau forestier condus pe drumurile publice este autovehicul, iar conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere întrunește condiţiile de tipicitate a infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1), respectiv art. 335 alin. (1) din Codul penal”).
 
Dispoziţii legale incidente
  • art. 334 alin. (1) din Codul penal: „Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.”
  • art. 335 alin. (1) din Codul penal: „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.”
  • art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată:
    • ” În sensul prezentei ordonanţe de urgenţţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:
    • 6. autovehicul – orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat în mod obişnuit pentru transportul persoanelor sau mărfurilor pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, precum şi tractoarele agricole sau forestiere nu sunt considerate autovehicule. Troleibuzele sunt considerate autovehicule; (…)
    • 30. tractor agricol sau forestier – orice vehicul cu motor, care circulă pe roţi sau pe şenile, având cel puţin două axe, a cărui principală funcţie constă în puterea sa de tracţiune, conceput în special pentru a trage, a împinge, a transporta ori a acţiona anumite echipamente, utilaje sau remorci utilizate în exploatarea agricolă ori forestieră şi a cărui utilizare pentru transportul pe drum al persoanelor sau al mărfurilor ori pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru transportul persoanelor sau al mărfurilor nu este decât o funcţie secundară. Sunt asimilate tractorului agricol sau forestier vehiculele destinate efectuării de servicii ori lucrări, denumite maşini autopropulsate;”.
 
Ce a decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Curtea a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Timișoara, Secţia penală, şi, în urma analizei pe care o găsiţi în hotărârea pronunţată, a stabilit următoarele :
În interpretarea noţiunii de „autovehicul”, prevăzută de art. 334 alin. (1) din Codul penal şi art. 335 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 6 pct. 6 şi pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002, modificată şi completată prin O.G. nr. 21/2014, conducerea pe drumurile publice a unui tractor agricol sau forestier neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii sau de către o persoană care nu posedă permis de conducere NU întruneşte condiţiile de tipicitate ale infracţiunilor prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul penal, respectiv de art. 335 alin. (1) din Codul penal.
 
Pronunţată în şedinţă publică în data de 12 aprilie 2017, Decizia ÎCCJ nr. 11/2017 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 479/2017.
Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!  
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here