23 Iulie, 2018

Ce proiecte de lege au adoptat deputaţii în şedinţa din 11 iunie?

Deputaţii au adoptat în şedinţa de ieri, în calitate de cameră decizională, o serie de nouă proiecte de lege.

Printre acestea se numără cele referitoare la amenajarea teritoriului şi urbanismul, actele de stare civilă sau azilul în România.

Lista actelor adoptate:

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate;

• Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii;

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

• Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare;

• Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea unor acte normative;

• Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu