În Monitorul Oficial nr. 0898 din 28.12.2012 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013.

Actul normativ adoptă nivelul taxelor locale valabile în anul 2013 datorate la bugetul local și sancțiunile contravenționale pentru neîndeplinirea diverselor obligații declarative și de raportare în legătură cu aceste taxe.

Actul normativ cuprinde valorile de referință pentru toate categoriile de active/ activități  aflate în sfera taxelor locale, astfel:

– impozitul pe clădiri și impozitul pe teren;

– impozitul pe mijloacele de transport în comun;

– impozitul pe mijloacele de transport marfă;

– taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;

– impozitul pe spectacole;

– lista taxelor extrajudiciare de timbru;

– sancțiuni contravenționale în legătură cu taxele locale.

Actul normativ  obligă autoritățile publice locale să abroge sau să modifice eventuale hotărâri de aprobare, pentru taxe locale valabile în 2013, ce nu sunt conforme cu prezenta hotărâre și cu prevederile din Codul fiscal.

La data prezentului material, autoritățile locale pot majora cu maxim 20% nivelul taxelor locale față de cele stabilite prin hotărârea de guvern, conform art. 287 din Codul fiscal.

Reținem că la data redactării informării nu s-a adoptat modificarea Codului fiscal prin care se acordă competență sporită autorităților locale privind actualizarea impozitelor cu rata inflației, deși există un proiect în acest sens, supus dezbaterii publice.

Analizăm impozitele pe mijloacele de transport în comun, categorie uzuală la agenții economici.

În anul 2013, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm cubi, sau fracțiune din această cu suma corespunzătoare astfel:

– motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm inclusiv  – 8 lei;

– autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm și 2.000 cm inclusiv – 18 lei;

– autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm și 2.600 cm inclusiv – 72 lei;

– autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm și 3.000 cm inclusiv  – 144 lei;

– autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3.001 cm – 290 lei;

– autobuze, autocare, microbuze – 24 lei;

– alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv – 30 lei;

– tractoare înmatriculate – 18 lei;

Exemplu de calcul impozit bugetul local, valabil pentru 2013, pentru un autoturism de persoane cu capacitatea cilindrică 1598 cm cubi.

Determinare număr de unități de impozit 1598 (capacitatea cilindrică) / 200 (fracțiunea de măsură stabiliata de Codul fiscal) = 8 unități. Calcul impozit = 8 unități x 8 lei (conform tabel) = 64 lei

Notă: aceleași valori au fost aprobate și prin Legea nr. 209/2012!

Nivelul contravențiilor

Valoarea contravențiilor pentru nerespectarea obligațiilor declarative și de raportare se majorează cu aproximativ 16% față de nivelul actual.

Astfel pentru depunere cu întârziere a declarațiilor de impunere persoanele fizice pot fi sancționate cu amendă de la 70 la 279 lei, iar persoanele juridice cu amendă de la 280 la 1.116 lei.

Pentru nedepunerea declarațiilor amenda este de 279 la 696 lei pentru persoanele fizice și de la 1.300 la 6.312 lei pentru persoanele juridice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here