Ce reprezintă măsurile de siguranţă?

Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal ce au caracter preponderent preventiv  și care pot fi luate numai dacă s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi nejustificată tocmai pentru a se înlătura o stare de pericol şi pentru a se preîntâmpina săvârşirea  altor fapte prevăzute de legea penală.

De exemplu, o persoană a comis o infracțiune din culpă din cauza nepregătirii sale profesionale, și, ca măsură de siguranţă, poate fi luată împotriva acesteia măsura interzicerii ocupării funcţiei pe care a ocupat-o în momentul săvârșirii infracțiunii.

Spre deosebire de vechiul Cod penal, legiuitorul, în noul Cod Penal a redus sfera măsurilor de siguranţă  având în vedere caracterul şi scopul acestor măsuri; astfel, legiuitorul a apreciat oportună trecerea unora dintre măsuri cum sunt interzicerea de a se afla în anumite localităţi, interzicerea de a reveni în locuinţa familiei şi expulzarea străinilor, în categoria pedepselor complementare, într-o formulare relativ modificată.

Așadar, de regulă-măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată, dar, prin excepție– aceste măsuri se pot lua şi în situaţia în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.

Care sunt măsurile de siguranţă prevăzute în noul Cod Penal?

Măsurile de siguranţă sunt obligarea la tratament medical, internarea medicală, interzicerea ocupării unei funcţii sau exercitării unei profesii, confiscarea specială și confiscarea extinsă.

Obligarea la tratament medical  se poate lua pentru o persoană care prezintă pericol pentru societate din cauza unei boli (inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanţe psihoactive).

Respectiva măsură de siguranţă poate fi luată până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol, indiferent dacă s-a aplicat şi o pedeapsă sau nu.

În situația în care persoana faţă de care s-a luat această măsură nu urmează tratamentul,  judecătorul poate dispune internarea medicală a persoanei respective.

Măsura internării medicale se poate lua atunci când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate.

Această măsură se dispune de asemenea pe o perioadă nedeterminată, până la însănătoşirea făptuitorului, iar în situația în care starea celui internat se ameliorează, aceasta poate fi înlocuită cu obligarea la tratament medical.

De reținut că sustragerea de la executarea măsurii internării medicale constituie infracţiune de sine stătătoare, și anume infracțiunea de neexecutare a sancţiunilor penale, faptă prevăzută și pedepsită de art. 288 din Noul Cod Penal.

Interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii este o măsură ce vizează interdicţia exercitării unei funcţii, profesii, meserii sau alte ocupaţii tocmai datorită incapacităţii, nepregătirii sau altor cauze care îl fac pe făptuitor impropriu pentru ocuparea acestora.

Această măsură se dispune pe o perioadă nedeterminată, dar legiuitorul a prevăzut faptul că, după trecerea unui termen de cel puţin un an, măsura poate fi revocată la cerere, dacă se constată că temeiurile care au impus luarea ei au încetat.

De asemenea, reținem că și sustragerea de la executarea acestei măsuri de siguranţă constituie infracţiune de sine stătătoare, și anume infracțiunea de neexecutare a sancţiunilor penale, faptă prevăzută și pedepsită de art. 288 din Noul Cod Penal.

Măsura de siguranţă a confiscării speciale are un caracter patrimonial și constă în confiscarea unor bunuri determinate (de exemplu: bunurile produse prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală;  bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor etc.), bunuri menționate expres în art. 112 alin. 1 din noul Cod penal și care se află în legătură cu fapta penală comisă.

Confiscarea extinsă se referă la valoarea bunurilor dobândite de o persoană condamnată care depăşesc în mod clar veniturile obţinute de aceasta în mod legal şi vizează în special bunurile provenite din comiterea infracţiunilor precum traficul  de droguri, traficul de persoane, spălare de bani, terorism, pornografie, falsificarea de monede, timbre sau de alte valori, evaziune fiscală,  infracţiuni privind regimul vamal, infracţiuni de fraudă comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice etc.

Măsura de siguranţă a confiscării  extinse a bunurilor şi banilor proveniţi din infracţiuni a fost introdusă în Codul penal încă din anul 2012 pentru ca autorităţile să poată recupera prejudiciile create de persoanele condamnate, chiar dacă acestea au fost înstrăinate apropiaţilor sau familiei şi nu mai există pe numele acestora.

Ai nevoie de Noul Cod penal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here