Potrivit Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, poate practica această meserie orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

 • este cetăţean român sau străin cu domiciliul/reședința, de regulă, în aceeași localitate cu domiciliul/reședința copilului;
 • este cetăţean străin cu drept de muncă în România și posedă un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă;
 • are capacitate deplină de exercițiu, în condițiile legii;
 • este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei – îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii;
 • este aptă din punct de vedere psihologic – îndeplinirea acestei condiții se dovedește cu raportul de evaluare eliberat în condițiile legii;
 • nu are antecedente penale, cu excepția faptelor săvârşite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

Prin titlu oficial de calificare a bonelor se înțelege:

 • certificatul obținut privind formarea profesională a adulților;
 • diplomă, certificatul sau un alt titlu de bonă.

Astfel, bona este definită ca persoana fizică, cetăţean român sau străin, cu domiciliul ori reședința legală în România, calificată potrivit prevederilor legale să desfăşoare servicii de îngrijire și supraveghere a copilului.

Exercitarea profesiei de bonă nu poate fi realizată de o persoană dacă:

 • locuiește împreună cu alte persoane care au suferit o condamnare penală definitivă, cu excepția celor care au săvârşit fapte penale din culpă, conform declarației pe propria răspundere, în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reședința bonei;
 • este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;
 • suferă de boli cronice transmisibile;
 • membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta suferă de boli cronice transmisibile, în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reședința bonei;
 • este dependentă de substanțe psihotrope sau stupefiante și/sau plante ori substanțe cu proprietăţi psihoactive – prevederile se aplică și pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu această, în situația în care îngrijirea copilului are loc la domiciliul/reședința bonei;
 • i-a fost retras atestatul de asistent maternal.

Exercitarea profesiei de bonă se poate realiza prin:

 • furnizarea serviciilor în baza unui contract individual de muncă încheiat între bonă și o persoană juridică;
 • desfăşurarea activităţii bonei ca persoană fizică autorizată .

În desfăşurarea activităţii, bona îndeplinește cel puțin următoarele atribuții:

 • îngrijirea și supravegherea copilului;
 • hrănirea copilului;
 • acordarea primului ajutor în caz de îmbolnăvire/accidentare a copilului;
 • informarea reprezentantului legal al copilului cu privire la evoluția acestuia, precum și informarea de urgenţă a angajatorului referitor la apariția unor situații deosebite cu privire la copil;
 • însoțirea copilului la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive și școlare proprii vârstei sau sprijinirea acestuia pentru desfăşurarea unor asemenea activităţi, precum și realizarea de activităţi de educare și dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă;
 • alte atribuții convenite prin contract.

Atribuțiile prevăzute sunt exercitate în bază unui plan de activităţi, stabilit de comun acord cu reprezentantul legal al copilului, în funcție de nevoile copilului și ale familiei acestuia. Modelul planului de activităţi va fi anexă la contractul individual de muncă/contractul de prestări servicii.

Bona pierde calitatea de a profesa și de a desfăsura activităţi de îngrijire și supraveghere a copilului în situațiile în care nu sunt îndeplinite condițiile și nu sunt respectate prevederile descrise mai sus.

Bona răspunde disciplinar, contravențional, civil și penal, după caz, potrivit legii. În situația în care bona este organizată ca persoană fizică autorizată, aceasta răspunde, pentru nerespectarea condițiilor contractuale, contravențional, civil și penal, după caz, potrivit legii.

Monitorizarea activităţii bonei este realizată de către angajator, în bază contractului individual de muncă încheiat între cele două părţi. Monitorizarea, în situația în care aceasta este organizată ca persoană fizică autorizată, se realizează în baza contractului de prestări servicii încheiat între reprezentantul legal al copilului și persoana fizică autorizată.

Ai nevoie de Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here